W o n i n g nieuws Gusto's Muziekvereniging Het Muziekfestival te Schiedam FAMILIEBERICHTEN G. S. S. V. E. C. O. (Verschure) Zaterdag 24 Juni was een spannende dag voor de negen muziekgezelschappen in Schiedam. Er was die dag een festival georganiseerd, teneinde door een jury van voor aanstaande musici te laten beoordelen welke korpsen in aanmerking kwamen de nog resterende concerten te ver zorgen in de Plantage. Gusto werd geklasseerd bij de drie beste korpsen van Schiedam, een mooie prestatie van onze directeur, de Heer J. K. C. Karsseboom en van ons korps. Dus weer met volle moed verder en ijverig gestu deerd voor de volgende concerten! De „Ooievaar" heeft ook deze maand weer flink aandacht geschonken aan de uitbreiding der Gusto-familie. Het viel ons op, dat hij dit keer, in tegenstelling tot de vorige maand, aan de meisjes de voorkeur gaf. Is dit toeval? Of zou hij gedacht hebben, dat er voor de jongens, die vorige maand geboren werden, nu maar vast een „ver loofde" op stapel gezet moest worden? Je kunt nooit weten. Zo'n dier heeft ook hersens! Er werden geboren op: 28 Mei: Alex Roelof, zoon van B. Rosbergen; 28 Mei: Annie, dochter van J. Muilwijk; 2 Juni: Hendrika, dochter van J. Huiskens; 3 Juni: Sophia Wouterina, dochter van P. A. Bervoets; 4 Juni: Fridus, zoon van M. Meulstee; 6 Juni: Anna Elizabeth, dochter van J. E. Hendriks; 8 Juni: Wilhelmina Maria, dochter van W. T. Hermans; 10 Juni: Maria, dochter van G. de Hamer; 11 Juni: Hendrika Cornelia, dochter van J. Sas; 14 Juni: Douwe Jacob, zoon van J. Zwep; 14 Juni: Annechien Yvonne Karin, dochter v. F. Bernat; 21 Juni: Maria Petronella, dochter van J. Etman. 24 Juni: Gerrit, zoon van D. Fierloos; 30 Juni: Catharina, Margaretha, Maria, dochter van H. Koning. Wij feliciteren de gelukkige ouders met de blijde gebeur tenis met de wens, dat de jonggeborenen voorspoedig mogen opgroeien. Verder vernamen we, dat G. S. Drooger de grote stap waagde en in 't huwelijk trad met mej. C. J. Kuiper op 8 Juni en dat P. W. A. Paters en N. Quaadvlieg, beiden werkzaam te Lutterade, dit ook deden. We weten echter niet met wie, zodat we de gelukkige dames niet kunnen noemen. Lutterade ligt ook zo ver uit de buurt! Aan de jonggehuwden eveneens onze welgemeende ge lukwensen. Zaterdagmiddag 10 Juni heeft G.S.S. 2 elftallen met hun dames, tezamen 49 personen op bezoek gehad. Het heeft lang geduurd, voor deze wedstrijden gespeeld konden worden. Er moesten heel wat bezwaren opgelost worden. De hoofdzaak was het financieel gedeelte, doch door een persoonlijk onderhoud met de voorzitter en de secretaris van V.E.C.O. werd dit bezwaar opgelost. Onze secretaris wist ook deze keer weer de middelen te vinden om deze wedstrijden te doen plaats hebben. We hadden de Amsterdammers wel een beetje royaler willen ontvangen, doch de middelen daartoe hebben wij niet kunnen vinden. Gelukkig kwam een paar dagen voor de wedstrijden een aanbod van het muziekgezelschap „Gusto" om de wed strijden kosteloos met muziek op te luisteren. Daarvoor zijn wij deze heren ten zeerste dankbaar. Ze hebben er aardig op los geblazen en hun marcheren over het terrein was uitstekend. Over de wedstrijd zelf kunt U in de P.V.-er het verslag lezen. Ons le elftal heeft met 21 verloren, doch het 2e elftal (kampioenselftal Res. 3e kl.) won met 30 en kwam in het bezit van een prachtig statue. Hoewel ons le elftal verloor, werd hun toch ook de uitgeloofde beker aangeboden. De verstandhouding onder de V.E.C.O.-mensen is uitste kend. De voorzitter vertelde mij. dat de kameraadschap ook in het bedrijf een grote rol speelde om elkander steeds te helpen, wat het bedrijf zeer ten goede komt. Toen wij ter begroeting in de mooie luxe bus stapten, bemerkten we al vlug, dat de stemming in orde was. Deze stemming was ook op het veld en niet minder aan de goedgevulde tafel in Hotel Beyersbergen aldaar. Er waren er, die in de wedstrijd goed hun best hebben gedaan, doch aan tafel niet minder. Hebben Arie en Jan onder weg nog honger gehad? Dat de Verschure-mensen het naar hun zin hebben gehad, bleek wel uit het afscheid aan de Koemarkt, want er ging nog menigmaal een hoeraatje op voor G.S.S. De voorzitter van V.E.C.O. liet ook nog een complimentje achter voor het muziekcorps. Wij G.S.S.-ers hopen, dat wij binnenkort ook financieel in staat zullen zijn om een tegenbezoek aan V.E.C.O. te Amsterdam te mogen brengen. J. C. M. 1. Woning te Rotterdam, Franselaan, te ruilen voor wo ning te Schiedam met 5 a 6 kamers; 2. Woning te Rotterdam, Hendr. Croezingstr., 3 kamers, keuken, zolder, huurprijs 4.25, te ruilen voor woning in Schiedam 3. Woning te Roterdam, Strijensestraat, 3 kamers, keu ken, zolder, te ruilen tegen woning dichter bij de Werf; 4. Woning te Rotterdam, Persoonsstr., 3 kamers, keu ken, zolder, te ruilen tegen woning in Schiedam; 5. Ben.huis in Schiedam, Voltastr., 3 kamers, keuken, tuin, in ruil voor grotere woning; 6. Ben.huis in Schiedam, Maasdamsestr., 2 kamers door loop, keuken, ƒ4.15 p.w., te ruilen voor grotere woning; 7. Ben.huis in Schiedam, Nic. Beetsstr., 3 kamers, serre, tuin, loods, te ruilen voor bovenwoning; 8. Woning te Schiedam, D. v. Wassenaarstr., huur ƒ29 p.m., te ruilen voor grotere woning, geschikt voor 5 per sonen 9. Vrije bovenetage in Den Haag, Thomsonlaan, 2 ka mers; 10. Vrije woningen in Gorinchem te ruilen voor wonin gen in Schiedam; 11. Bovenwoning te Schiedam, Rijnstr., 6 kamers, keu ken, 6.20 p.w., te ruilen voor ben.huis, 4 kamers en tuin. 12. Bovenhuis te Schiedam, Réaumurstr., 3 kamers, keu ken, te ruilen voor ben.woning; 13. Vrij huis in Schiedam, Villastr., in ruil voor grotere woning. 15. Ben.huis te Schiedam, Rozenburgerstr., 2 kamers, gr. woonkeuken, 6.35 p.w., te ruilen met huis in Rot terdam Z. 16. Bovenwoning te Schiedam, Lekstr., kamer, keuken, 2 slaapkamers, zolder, te ruilen voor huis dichter bij station 17. Bovenwoning te Schiedam, Kam. Onneslaan, 2 ka mers, keuken, 2 slaapkamers, 26.p.m., te ruilen voor bovenhuis in Rotterdam W. 18. Bovenwoning te Dordrecht, Slikveld, 4 kamers, keu ken, te ruilen voor woning te Schiedam. 19. Bovenwoning te Rotterdam, Overijselsestr., 4 kamers, keuken, zolderkamer, te ruilen voor woning met slaap- étage bev. 5 kamers. Inlichtingen bij Afd. Personeel. Copyright 1950. I.H.C. Den Haag. Holland. Overneming van artikelen slechts na schriftelijke toestemming geoorloofd. Druk en ontwerp Koldert Co. N.V., Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 8