o 1. H. C.\A t\HOLLAND/0 ¥ERS€HURE 4e Jaargang No 8 Toen onlangs bij een van de zes IHC-werven eens nagegaan werd, wat de jongeren van de IHC-organisatie wisten en niet wisten, bleek, dat weinigen iets van ons laboratorium in Delft afwisten, en dat zij, die het wel eens hadden horen noemen, niet bekend waren met hetgeen er in dat laboratorium gebeur de. Vandaar ons artikel in dit nummer van het Zeskant. Het voornaamste doel van de IHC is verkopen, zorgen dat er werk komt. Daarom heeft de IHC over de gehele wereld, in alle landen, vertegenwoordigers en agenten, die „op de loer" liggen om orders binnen te halen. De redactie heeft nu aan verschillende agenten gevraagd, eens iets voor Het Zeskant te schrijven; de keuze van het onderwerp liet zij geheel aan hen over. Uit verschillende landen ontvingen wij reeds ant woorden. Het eerste, dat wij plaatsen, komt uit Chili, aan de Westkust van Zuid-Amerika, U weet wel: dat lang uitgerekte land aan de Stille Oceaan. Leest U dit artikel vooral, het is de moeite dubbel waard. Ook van deze plaats nogmaals dank aan dhr de Raadt voor zijn bijdrage. Bij een van de andere IHC-mensen ging een onzer redacteuren met verschillende werkers over de IHC praten; hij schreef daarover een aantal schetsjes waarvan wij hier het derde plaatsen. Niet het minst belangrijke in dit nummer is de uitslag van de rekenpuzzle. Wij zijn niet zo enthousiast over het aantal in zendingen als bij vroegere wedstrijden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1