VI N DE R E D M T I E o/1. H. C.\A ^AHOLLAND/O VERSCHURE Conrad-Stork Gusto De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure Personeelsorgaan van de Industrieele Handelscombinatie Holland, Den Haag 4e Jaargang No 9 Dit nummer gaat veel over CO's, op de meeste bladzijden komt U CO tegen, er staan zelfs foto's van vijf CO's in dit Zeskant. U weet toch wat CO betekent? CO wil zeggen Cen traal Opdrachtnummer; elke bestelling die de I.H.C. binnen sleept wordt met een CO-nummer versierd. We zijn nu al haast aan nummer 170 toe, niet zo gek, vindt U wel, in nog geen vijf jaar. En dan zijn er nog de CO-nummers voor bestellingen op reservedelen en diverse kleine leveranties, de zogenaamde kleine CO-nummers; deze beginnen met CO 6000. Onze wakkere agenten in Brazilië hadden, ondanks hun vele werk, toch nog tijd om een bijdrage voor Het Zeskant klaar te maken. Wij zijn hun daarvoor zeer dankbaar, en het doet ons veel plezier, dat wij, na het artikel van onze vertegen woordiger in Chili in het vorig nummer, er nu een uit Bra zilië kunnen plaatsen. Heeft U onze artikelenserie „Wat weet U van de I.H.C." ge volgd Zo niet, dan heeft U zichzelf te kort gedaaneveneens moeten alle ouders en jongens het ernstige artikel lezen op de eerste bladzijde, dat is het ten volle waard. Het minst geslaagd is dit keer de rubriek „Foto's van de maand", maar wie zijn schuld is dat?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1