UN DE REDACTIE Conrad-Stork Gusto De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure o/I.H.C.\A tA HOL LAND/O VERSCHURE ZESKANT F ersoneeliorgaan van da Industrieel© Handelscombinatie Holland. Den Haag 4e Jaargang No 10 Ook dit nummer is weer voor een belangrijk gedeelte gewijd aan het werk dat de I.H.C. uitvoert en de moeilijkheden, welke daarbij ontmoet kunnen worden. De Heer F. Ch.v. Rauwenhoff, Directeur van Werf Conrad en Stork Hijsch te Haarlem, geeft ons in een artikeltje een beeld van de moeilijkheden, waarvoor de I.H.C. verkooporganisatie zich geplaatst ziet in het Verre Oosten. Men moet heus er wat voor over hebben om aan zijn trekken te komen. Bij Gusto hield de schilderclub „Beati" een tentoonstelling, die zeer in de smaak gevallen is. Zozeer zelfs, dat de Directies van de werven in Kinderdijk de tentoongestelde schilderijen op 14 October in Kinderdijk hebben laten tentoonstellen. Het artikeltje over de drijvende kraan voor Santos laat ons weer iets zien van onlangs gereedgekomen werk. Wanneer deze kraan, samen met de hoppers, welke enige maanden geleden werden afgeleverd en de baggermolen, welke nog moet afgeleverd worden, eenmaal aan het werk is, kunnen wij er trots op zijn. Alleen in deze haven zullen zes grote I.H.C.- constructies getuigen van het land aan de Noordzee. Tenslotte willen wij er op wijzen dat wij nog steeds foto's kunnen plaatsen; tekeningen en gedichten, kortom alles wat ertoe kan bijdragen om „Het Zeskant" nog aantrekke lijker te maken, is van harte welkom. Doe ook eens wat voor „Het Zeskant".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1