VH DE DE DU TIE O/ I. H.C.NA *P\holland/o CONRAD wERSCHURE Conrad-Stork Gusto De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure 4e Jaargang No 1 1 k" j*t* ZESKANT F orsoneehorgaan van de Industrieele Handelscombinatie Holland, Den Haag Dit nummer van „Het Zeskant" staat bijna geheel in het teken van onze arbeid; de arbeid die wij allen tesamen in I.H.C.- verband verrichten. U zult lezen dat verschillende orders in de afgelopen weken aan de opdrachtgevers konden worden overgedragen. Enige andere schepen werden in de afgelopen tijd tewaterge- laten en gaan nu een spoedige aflevering tegemoet. U ziet: er wordt gewerkt! Nu er zoveel sprake is van tewaterlatingen kwam het artikel tje van de Heer A. J. Bouwman van L. Smit Zoon goed van pas. Hij geeft ons een uitvoerige uiteenzetting over de techniek van het tewaterlaten, zo als zijn firma dat gewoon is te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze collega's van achter de schrijfmachines, tekentafels en draaibanken er veel van kun nen opsteken. Zij immers zijn op kantoor of in de fabriek werkzaam en kennen meestal de finesses van een tewaterla ting niet. De anderen die op de werf zelf werken, kunnen in teressante vergelijkingen maken met de door hen gevolgde methode. Wie weet valt er voor hen nog wat te leren. Vanaf deze plaats dankt de Redactie de Heer Bouwman voor het door hem ge nomen initiatief. Wij wekken andere collega's op om ook weer eens iets te vertellen van „de manier waarop zij 't doen" Door het artikeltje „Geef ons heden ons dagelijks brood" worden wij herinnerd aan andere tijden uit een nog niet zo ver voorbij verleden. Voor hoevelen onder ons was tot dan toe deze bede slechts een formule geweest. En helaas of gelukkig voor honderdduizenden heeft zij in de winter 19441945 een werkelijke inhoud gekregen. „Geef ons heden ons dagelijks brood". Wij hebben toen de werkelijkheid van deze bede ingezien. Zien wij dat nu ook nog?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1