VIN DE REDACTIE mssS&sk Gusto De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure I. H. C\\ gstfëBSSgS r. fr Conrad-Stork HOLLAND/O No 12 Jaargang 4e 950 ZESKANT F ersoneelsorgaun van da Industrieels Handelscombinatie Holland, Den Haag We staan aan de vooravond van een nieuw jaar en niemand weet wat het ons zal gaan brengen. De toekomst ziet er enigszins dreigend uit, maar de hoop heeft ons nog niet verlaten. Wat ons bedrijf betreft, de I.H.C. gaat het jaar 1951 met ver trouwen tegemoet. We weten, dat het niet altijd zal meevallen; we weten zelfs dat we bij gelegenheid zullen falen, maar we weten vooral dat we ons er niet onder door onder zullen laten krijgen. „Het Zeskant" zal met ingang van Januari a.s. in een nieuw gewaad gaan verschijnen, waarvan wij vooralsnog niet te veel zullen verklappen. Wel menen wij dat „Het Zeskant" daardoor in staat zal zijn U nog meer en op nog interessanter wijze te vertellen over ons werk, onze interessen enz. Wij besluiten met U een te wensen. Gelukkig Kerstfeest en Nieuwjaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1