Een dubbeltje treurig gesteld is en dat er toch nog dingen van groter waarde zijn, waarop bezuinigd kan worden. De leiding weet dat heel goed. En handelt er ook naar. De vraag is maar, of men dat altijd kan beoordelen. Wanneer er voor het een of andere doel een dure installatie wordt gekocht, is men zo gauw geneigd te zeggen: Kijk eens aan, het kan niet op! Maar het is zeer wel mogelijk, dat die dure installatie uiteindelijk een belangrijke besparing oplevert. Waarom hebben we nu zo de nadruk gelegd op de kleine dingen, zoals lasdraadjes en elastiekjes? Om de simpele reden, dat dat dingen zijn, die vrijwel iedereen in de praktijk tegenkomt. Dingen, die iedereen kan beoordelen. Of er een dure installatie aangeschaft moet worden of niet, kunnen maar weinigen in het bedrijf beoordelen. Maar die kleine, alledaagse dingen, daar kan iedereen op letten. Het gaat er om, alle medewerkers van de Werf Gusto er van te door dringen, dat de onkosten omlaag moeten. Om alle medewerkers er toe te brengen aan de onkosten verlaging hun volle medewerking te geven. Op elk terrein. Het gaat er om, de geest van onverschilligheid ten aan zien van de onkosten uit te bannen. Om iedereen op het gebied van de onkosten-beperking te activeren. Gaat het nu om dat ene lasdraadje, om dat enkele velletje papier, die enkele lamp, die onnodig brandt? Ja en neen. Het gaat natuurlijk óók om die kleinigheden, want ook die kunnen meewerken om de onkosten- factor te drukken. Maar het gaat vooral om de instelling van de per soneelsleden ten opzichte van de onkostenverlaging. Het gaat om de mentaliteit van alle personeelsleden op dit punt. Want het tegengaan van verspilling kan niet van bovenaf gedecreteerd worden. Dat moet van onderaf komen. En om alle betrokkenen deze mentaliteit, deze in stelling bij te brengen, werden de artikelen geschreven. Daar gaat het eigenlijk om. Als je een dubbeltje verliest, is dat geen onoverkomelijke ramp. Het is jammer, maar je gaat er niet aan ten onder. Natuurlijk, dat dubbeltje had beter besteed kunnen worden, maar zó erg is het nou ook weer niet. Maar als je iedere dag een dubbeltje verliest, wordt het al wat anders. Dat is toch zeventig centen per week. Nou ja, zeventig cent per week, daar zul je ook wel overheen komen. Per maand is het echter 3, Hé, nu wordt het wat anders. Drie gulden, dat is een bedrag. Daar kun je wat mee doen. Daarvoor kun je een paar keer naar een voetbal wedstrijd of naar een bioscoop gaan. Als je tenminste niet op de duurste plaatsen wilt zitten. 32 (0)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 10