Komt U ook van de H.T.S. te Dordrecht? Dat dubbeltje per dag, dat je eigenlijk niet telt, vormt per jaar een bedrag van ƒ36,50. Dat is drie of vier mud kolen voor je gezin! En als we nu aannemen, dat een man op zijn 15e jaar gaat werken en op zijn vijf en zestigste gepensioneerd wordt, dan zou het verliezen van het ene dubbeltje per dag in totaal niet minder dan 1825,kosten. Maar nu nog wat anders. Als we dat dubbeltje per dag niet verliezen, maar naar de spaarbank brengen, dan krijgen we aan het einde van het jaar rente over al die dubbeltjes. Zeg: 3 Die rente laten we op de spaarbank staan. Het volgende jaar krijgen we dan rente over de dub beltjes, die we het vorige jaar naar de spaarbank gebracht hebben, over de rente van het vorige jaar en over de dubbeltjes van het tweede jaar. Ook die rente laten we staan. En zo gaat het, jaar in, jaar uit. Als we dat doen van ons 15de tot ons 65ste jaar, dan zal aan het einde van de rit het spaarbankboekje niet een tegoed aanwijzen van 1825, maar van niet minder dan 4240, Waarmee we maar willen zeggen, dat sparen voordeliger is dan U denkt! W. In september 1960 zal de oudste hogere technische school in Nederland, nl. de H.T.S. te Dordrecht, haar 50-jarig bestaan vieren. Hiervoor is natuurlijk een Jubileum-Comité opgericht. En dat Comité zit met de handen in het haar, want het is in het verleden niet mogelijk ge bleken van de oud-leerlingen alle gegevens bij te houden. En toch wil men deze oud-leerlingen bij dat feest zo graag allemaal bij elkaar hebben. Daarom heeft dat Comité ons gevraagd middels ons personeelsorgaan de oud-leerlingen van de H.T.S. te Dordrecht op te roepen, zich te melden bij deze school, Oranjelaan 262 te Dordrecht, onder vermelding van naam, volledig adres, jaar van afstudering, afdeling waarin het diploma werd verworven, huidige functie en huidige werkgever. Aan het verzoek van de Dordtse H.T.S. geven wij gaarne gevolg. Mocht U zelf niet van „Dordrecht" komen, maar kent U wel een „Dordtenaar", geef hem dit berichtje dan even door! (0) 33

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 11