TWEE MAANDEN GEËIST VOOR DOOD DOOR SCHULD 1PJ.M. De officier van justitie bij de rechtbank in Den Haag heeft gisteren een voor waardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 100 gul den, subsidiair twintig dagen, geëist tegen de 32-jarige Vlaardingse sloper C. J. de L., die terechtstond ter zake van grove schuld aan de dood van een collega. In de ochtend van 13 november van ver leden jaar was De L. werkzaam op de achtste etage van een flatgebouw in aan bouw aan de Erasmusweg in Den Haag. Hoewel hij onmogelijk kon zien, of er zich beneden hem medearbeiders bevon den, trapte hij een kistje met een gewicht van 4 kilogram de steiger af. Het viel van twintig meter hoogte op het hoofd van de steigermaker Ben Beekhuizen, die vrijwel op slag werd gedood. De L. erkende de hem ten laste gelegde feiten. Weliswaar verklaarde hij nog luid keels de bekende waarschuwing „van onderen" te hebben geroepen, doch hij begreep wel dat dit zijn onachtzaamheid nauwelijks minder maakte. Een zijner collega's verklaarde als getuige dat De L. anders altijd juist bijzonder voorzichtig pleegt te zijn in zijn werk. De rechtbank zal op 18 februari uitspraak doen. 34 (0)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 12