GROOT TRANSPORT Vervolg Algemeen Gedeelte De grote opdracht, die IHC Holland in 1958 uit Brazilië ontving, nadert haar voltooiing. Het grootste deel van de complete baggervloot met hulpmaterieel is gereed, terwijl alleen de beide sleephopperzuigers nog in het bouwstadium verkeren. Zoals men weet, omvat de opdracht de volgende objecten: CO. 397/398 2 sleephopperzuigers, elk 800 m3, lang 72 m. CO. 399 1 cutterzuiger 20", lang 40 m. CO. 400 2000 m drijvende leiding 20". CO. 401 1 walponton. CO. 402 1200 m landleiding 20". CO. 403 1 sleepboot 360 pk, lang 26 m. CO. 404 1 dienstboot 12 m. CO. 405 1 drijvende bok 15 ton hijsvermogen. CO. 406 1 tanklichter 300 m3 inhoud, lang 30 m. CO. 407 1 laadbak, lengte 20 m. CO. 408 1 20" tussen-pompstation. Door de samenwerking van de betrokken werven van IHC Holland kon deze omvangrijke opdracht in een betrekkelijk korte tijd worden uit gevoerd, terwijl de beide sleephopperzuigers zo spoedig mogelijk op eigen kracht naar Rio de Janeiro zullen varen. Ze worden bij De Klop ge bouwd. De Mato-Grosso" wordt van de werf weggesleept 31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 19