BIJ DE VOORPAGINA CO 373 IN AANBOUW PERSONEELSORGAAN VAN I H C HOLLAND 14e JAARGANG No. 3 MAART 1960 VERSCHIJNT MAANDELIJKS Redactieadres: DEN HAAG VERLENGDE TOLWEG 2 Zagen we de vorige maand op de voor pagina een van de door ons gebouwde zuigers aan het werk in het Suez-Ka- naal, deze keer kunnen wij eens zien wat de sleepboot „Antar" (vroeger Edgar Bonnet") doet. Met zijn 4500 pk trekt de „Antar" hier het ss. „Ile de France" door het kanaal. De door vennoot L.S.Z. gebouwde „Antar" voldoet kennelijk aan haar verwachtingen, want na deze heeft de Suez Canal Authority nog vijf sleep boten bij I.H.C. besteld, waarvan er vier reeds zijn afgeleverd. Laten wij hopen enz. enz. korter: Houden zo. De foto ontvingen wij van de Suez Canal Authority. INHOUD Algem. Ged. Bij de voorpagina 26 GO 373 in aanbouw 26 Sleephopperzuiger voor Canada (CO 1.6920) 27 Beproeving „Simoun" 29 Groot Transport 31 Proefvaart „Sirocco" 34 Kijkje over buurman's schutting 36 Dit blad is het personeelsorgaan van de Industrieele Handelscombinatie Holland, gevestigd in Den Haag. Het verschijnt iedere maand op de le woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. HOLLAND verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Firma-redacteuren: A. H. W. Pellen (Conrad-Stork), M. Wink (Werf Gusto), W. C. Boer (De Klop), B. v. Duinen (J. K. Smit), J. Koutstaal (L. Smit Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). De bouw van de CO 373, shelterdecker voor Panama, vordert gestaag. Binnen af zienbare tijd zal het schip, dat gebouwd wordt op de werf van vennoot Gusto, te water worden gelaten; de juiste datum is echter nog niet be kend. De foto geeft een over zicht van de stand der werk zaamheden op 5 februari jl. Het schip wordt bijna 160 m lang.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 2