pr Daar gaat de tankboot! Ziezo, de grote gewichten zijn nu weg, maar klaar zijn we nog niet! De laadbak CO 407 (43 ton) werd op 12 maart verscheept per m.s. Alpherat, de walleiding CO. 402 (530 m3 129 ton) ligt nog te wachten op verscheping per Loide Sao Domingos. Tenslotte komen dan als sluitposten aan de beurt de bok CO. 405 (52 ton)en de booster- pomp CO. 408 (127 ton) per Helga Schroeder. Men zal begrijpen, dat dit grote transport heel wat overleg gevergd heeft van de IHC-werven onderling en met de rederijen, sleepdienst, consulaire diensten, assuradeuren, enz. enz. Maar ook nog andere zaken vereisen volle aandacht. Immers de partij moet volgens contract in Rio de Janeiro in bedrijfsklare toestand opgeleverd worden. En in die toestand verzenden gaat natuurlijk niet. Bovendien, de vrachtboten van Van Nievelt Goudriaan lossen de sleep boot en de tankboot... in Santos, d.w.z. een paar honderd km ten Zuiden van Rio. Mogelijk moeten onze goede CO. 403 en CO. 406 zich maar rustig toevertrouwen aan de 1000 Paarden van de sleepboot Witte Zee, voor de sleeptocht van Santos naar Rio. In Rio zelf kan men helaas zulke grote gewichten niet lossen. Sleepboot en tankboot naast elkaar op de "Alnati"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 21