KIJKJE OVER BUURMAN'S SCHUTTING Dat men bij de Klop de realiteit van het menselijk leven niet schuwt, bewees ons het nieuwste vers van Gédégé, een ode aan de sanitaire installaties op het bedrijf. De dichter voelt er behoefte aan speciaal vast te stellen, dat bedoelde installaties nog steeds in keurige toestand ver keren. Wat wij wel reden tot juichen maar geenszins verwonderlijk vinden. Wij hadden van de Sliedrechters niets anders verwacht... Bij J. K. jubileerde de procuratiehouder. Nu houden wij ervan te denken dat elke jongste bediende als-het-ware, en figuurlijk gedacht, het stempeltje eens procuratiehouders reeds in zijn vestzakje draagt. Maar een blik om ons heen leert ons, dat de meeste bedrijven veertig energieke jonge bedienden hebben, doch slechts één of twee procuratie houders. Daar ligt een groot probleem, vrienden. „Wie staat, zie toe, dat hij niet valle", is een lering die men ook zou kunnen trekken uit het lot van LSZ's oude, stoere schoorsteen. Twee springladingen waren nodig om hem om te kieperen, maar om ging-ie. Als men erop uit is, kan men elke stoere-staander ten val brengen en hoe hoger de stand hoe dieper de val... Fakkeldragers als wij, op onze eigen wijze, zijn in de nacht, vóór het licht van de nieuwe morgen hebben wij ons hals-over-kop in en weer uit de mededelingen van Verschure's pensioenfonds gestort. Rekenkundig zal het allemaal best kloppen, maar wij zijn niet zulke financieel- economische genieën. Daar hebben wij niet voor geleerd. Maar onze vraag is: Wie rekent die heren na? Egoïsten die wij zijn, voelen wij er niets voor de maatschappij te ver beteren, de schuttingkijkers een groter deel van het nationaal inkomen te verschaffen, en de solidariteit onder de schoenwinkeliers te verste vigen. Uit die hoek bezagen wij dan Conrad-Stork's verzoek om mee te helpen de ziektedagen in 1960 opnieuw en nog meer te drukken. Daar worden we niet alleen allemaal, maar vooral ook ieder voor zich beter van... Bij Gusto zagen we iets dergelijks naar aanleiding van de ongevals letsels. Vier-en-veertig contusies leverden 657 verloren werkdagen op, d.w.z. 14.9 werkdag per letsel. Statistisch materiaal en als zodanig be langrijk. Maar het geeft de pijn niet weer, die die éne man voelde, toen hij even onvoorzichtig was en zich brandde. Dat de frekwentie van verbrandingen 0.22 was, met gemiddeld dertien verzuimdagen, zinkt daarbij in het niet. 36

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 24