SLEEPHOPPERZUIGER WERK AAA DE WINKEL CO 1.6920 CANADA D.S. DIESEL-ELEKTRISCHE nrji X 'CS Dit is weer eens één van die moeizaam verkregen opdrachten, die de inspanning van alle krachten heeft gevergd, vóórdat we met de bouw aan de gang konden gaan. Reeds in 1958 werd de I.H.C. uitgenodigd om een voorstel uit te werken voor een door het Canadese Gouvernement aan te schaffen sleepzuiger, tezamen met enkele andere firma's, die zich specialiseren in de bouw van baggerwerktuigen. Verlangd werd echter dat het casco in Canada gebouwd zou worden. We hebben daarom in samenwerking met een werf aan de Westkust van Canada ingeschreven. 27

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 3