Deze eerste inschrijving was een succes voor de I.H.C., want we kwamen uit de bus met een goed ontwerp en lage prijs. Toen het echter tot verdere onderhandelingen moest komen, bleek het Gouvernement niet te willen bestellen zonder dat een onafhankelijk ontwerpbureau zich met de zaak had beziggehouden. Dit had tot gevolg dat dit bureau een nieuw bestek maakte, waardoor onze positie veel moeilijker werd, omdat vele van onze ideeën in het bestek werden verwerkt en dus ter beschikking van de concurrenten kwamen; want er zou nu een nieuwe aanbesteding worden gehouden. Inmiddels had de werf, waarmee we samenwerkten, zich teruggetrokken, omdat ze dachten goedkoper met één van onze Engelse concurrenten te kunnen werken. De I.H.C. moest dus hals over kop een andere partner vinden. Hierin zijn wij, dank zij de bemoeiingen van onze Canadese vertegenwoordigers, geslaagd en zo kwamen wij tot samenwerking met de Burrard Drydock Company in Vancouver. In augustus 1959 is één der mensen van Verschure naar Vancouver geweest om samen een offerte klaar te maken. Gelukkig konden wij, dank zij de grote I.II.C.-ervaring, enkele belangrijke verbeteringen in het project voorstellen en bovendien bleek onze prijs de laagste te zijn, zodat we overtuigd waren de beer al geschoten te hebben. Niets was echter minder waar; de prijs van het schip was nogal wat boven de begroting van het Gouvernement en er was een neiging om het schip maar helemaal niet te bestellen. Burrard en onze vertegenwoordigers hebben echter hard gewerkt, met als gevolg, dat we nog een kans kregen om onze aanbieding te herzien en vereenvoudigingen voor te stellen. Een tweede bezoek, ditmaal aan het Departement in Ottawa, had eindelijk het gewenste resultaat, zij het dan dat we nog enkele weken in spanning hebben geleefd. Alles bij elkaar geeft het ons veel voldoening, dat we er in zijn geslaagd deze opdracht te krijgen en dat te meer omdat deze de I.H.C.-première op het Noord-Amerikaanse continent is. De I.H.C. zal de complete baggerinstallatie, de dieselmotoren en de elektrische installatie leveren. Vennoot J. K. Smit zal ongetwijfeld zorgen, dat de I.H.C.-entree in Canada goed zal zijn. De hoofdgegevens van het schip zijn: Lengte o.a. 72.54 m Lengte 1.1. 67.66 m Breedte 13.72 m Holte 5.79 m Hopperinhoud 1020/1255 m3 Snelheid 11 knopen. Ir. D. (Verschure) 28

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 4