BEPROEVING VAN DE DUBBELSCHROEF MOTORHOPPER "SIMOUN" CO 415 In het Zeskant van de maand januari werd reeds gewag gemaakt van de tewaterlating op 12 december 1959 van de Simoun. Nü deze hopper op 16 februari de verschillende vereiste proefnemingen onderging, klim ik weer eens in mijn „ballpoint" om de vele reikhalzend naar nieuws uitziende IHC-ers even uit hun winterslaapje te halen. Tja, daar gaan ze toch mee door al halzen ze nog zo reik. Overigens zullen mijn vrienden en vriendinnen mij het gebruik van dit woord winterslaapje wel niet euvel duiden. Het vloeit uit de beruchte ballpoint voor een mensje het weet, hoewel dat zelfde zieltje er heilig van overtuigd is, dat zij allen, ja allen zodanig zwoegen, dat het een lust voor een oog op verre afstand is. Maar enfin, serieus gesproken dan, zou ik willen zeggen, dat er met die Simoun wat aan de hand is geweest. Op zijn zachtst uitgedrukt is er namelijk een merkwaardige fout geslopen in de plaatsing van het artikel over de tewaterlating, waarvan onze beste buren en tijdgenoten (plagiaat!) onbewust hebben geprofi teerd. In de plaats van een foto van de hopper die zo „hübsch" te water snelde, heeft men er een foto boven geplaatst van de sleepboot Shahm, die bij diezelfde buren aan het meer dan dubbel gebeide nat van de Noord werd toevertrouwd. Ik mag wel aannemen, dat het slechts een gering aantal discipelen in 29

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 5