het grote IHC-verband was vergund om dit „slipje" bij het verschijnen van het januari-nummer vast te stellen. Goede mop en leer! Maar in feite wilde ik de IHC-wereld kond gaan doen, van het proef varen van deze Simoun, waarvan een zusterschip (of omgekeerd zo iemand wil), genaamd Sirocco bij onze Schiedamse, mogelijk Spaans getinte vrinden, werd gebouwd. Tja, Spaans getinte, want wie geeft er anders een naam aan zijn bezit, welke naam uit een Spaans woord bestaat? GUSTO, hier staat het en het betekent: „smaak, lust" en ga zo maar door. Zouden de Spanjaarden, weten jullie wel, die lieden uit de 80-jarige, zouden die er nog wat mee te maken hebben gehad? En ik mij maar afvragen! Je wordt er zo moe van hè, zo hondsmoe en je kunt er niets aan doen. Alhoewel, in Schiedam zouden ze zeggen, man neem er nog een, knap je zo van op. Maar dat is ook al weer zoiets als je vegetariër bent! Maar eh, ik raak hoe langer hoe meer aan lager wal, het gaat per slot van rekening om de Simoun die, kort en goed, gepakt en gezakt dinsdagochtend om 7 uur van de werf ver trok. Na een vlotte reis kwam men tegen half tien bij Moerdijk aan, alwaar nog de opdrachtgevers en enige prominente technici werden bijgeladen. Na deze manipulatie koerste het vaartuig naar het Vuile Gat (what's in a name), waar anker-, stuur- en lunch (proeven) plaats vonden. Nadat de inwendige mens was voorzien van de nodige vitaminen die rijkelijk besproeid, nou ja besproeid, zeg maar gerust begoten werden en dat was eigenlijk wel nodig, want het buitenboord-klimaat was kort gezegd „onaantrekkelijk", kon het resterende mijlen-varen plaats vinden. Alle beproevingen, in gunstige zin bedoeld, verliepen naar wens met gevolg dat er niets dan „glundergezichten" aan boord „rondliepen" zodat deze proefnemingen ca. 15.30 uur als geëindigd werden beschouwd. Men koerste derhalve weer naar Moerdijk, waar het vaartuig bij aan komst grotendeels van zijn kostbare lading werd ontdaan. Daarop werd de terugtocht naar de werf aanvaard, waar men om ca. 18.30 uur kon afmeren en de aanwezige noodbemanning nog even in de barre kou op een geslaagde dag ging staan terugzien. Voor wat betreft de Sirocco, die op dezelfde dag én op woensdag de 17de februari ging proefvaren zou ik jullie willen verwijzen naar het artikeltje dat onze „Gustards" hebben gewrocht. Ik hoop, dat ik erin ben geslaagd om jullie wat wijzer te maken en zie jullie gaarne een volgende keer weer vanuit de verte met jullie bolletjes over het Zeskant gebogen. Dus tot de volgende keer, vrienden en vriendinnen, waaronder technici en andere mensjes. SHIP-AH A en K.) 30 (Vervolg Algemeen Gedeelte zie pagina 31)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 6