WAAR GAAT HET EIGENLIJK OM? veel takt en inzicht om duidelijk te maken (ook aan zichzelf), dat de verhouding tussen vader en zoon binnen de onderneming zakelijk en buiten de onderneming zuiver persoonlijk is. Dat, om de kwestie duidelijk te stellen, de zoon in de onderneming niet optreedt als de oren en ogen van zijn vader met de mogelijke gevolgen van dien voor de collega's van die zoon. Wanneer dit niet duidelijk wordt, zal dit gaan ten koste van de goede opleiding van de zoon: een belang rijk deel daarvan immers (en een prettig deel vaak) is het sluiten van goede vriendschap met de andere werkers en het leggen van de basis voor een goede samenwerking. En wanneer dit niet mogelijk zou blijken, verliezen zowel de jongeman als de onderneming, waarin hij komt te werken, een belangrijk goed: namelijk het vertrouwen van hen, die in die onderenming hun dagelijks werk vinden. In voorgaande nummers van het Zeskant hebben we onder het opschrift „Geen geld in het water gooien" geschreven over de noodzakelijkheid voor de Werf en dus voor ons allemaal! om de onkosten zo laag mogelijk te houden. We hebben ook uiteengezet, waarom het nood zakelijk is de onkosten te drukken. Dat is, om het in een paar woorden te zeggen: om de concurrentie! Iedereen weet zo langzamerhand wel, dat de concurrentie tegenwoordig zeer scherp is. En dat alleen tegen zeer scherp gestelde prijzen nog opdrachten kunnen worden verkregen. Worden de onkosten lager, dan wordt de concurrentiemogelijkheid van de Werf groter. In de voorgaande artikelen hebben we enkele punten genoemd, waarop besparing wellicht mogelijk is: weggegooide lasdraadjes, velletjes papier, elastiekjes, over boord gevallen materialen, enz. Nu zijn er blijkbaar veel mensen, die zeggen, dat, als de Werf Gusto op een lasdraadje of een bloc-note moet gaan letten, het toch wel heel (0) 31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 9