cJ-ubile um eh. V. eeuwen Om dit nadeel te ondervangen is er het zgn. „Wachtdagenfonds De zieke ontvangt die eerste dag een uitkering uit dat fonds, zij het, dat die uitkering slechts éénmaal per half jaar wordt gegeven. Om voor die uitkering in aanmerking te komen moet volgens de bepalingen van het wachtdagenfonds de ziekmelding vóór half tien van de eerste dag der verhindering zijn gedaan. Deze ziekmelding kan ook telefonisch geschieden. Wil men zeker zijn van een onverkorte uitkering vanwege de Afdelings- kas en vanwege het „Wachtdagenfonds", dan moet men dus: Ziekmelden op de eerste dag van de verhindering en wel, telefonisch of schriftelijk, vóór 9.30 uur; indien de ziekmelding telefonisch is gedaan, zo spoedig mogelijk daarna nog een schriftelijke ziekmelding inzenden. Denk er om, dat een te late ziekmelding U een dag ziekengeld kan kosten en bovendien nog een dag uitkering uit het Wachtdagenfonds. De 19e maart 1920 trad de heer Ch. van Leeuwen bij de Werf Gusto in dienst en op 18 maart 1960, des avonds te 5 uur, had hij er dus zijn veertig jaar opzitten. Dit feit werd op dat tijdstip in de kantoorcantine gevierd. Hier traden als sprekers op de heren Bruinsma, Groeneweg en van Aalten, die hun waarderende woorden vergezeld lieten gaan van verschillende geschenken. Op 19 maart 1960 werd de jubilaris door de Directie ontvangen, bij (0) 47

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 13