DE OUDE GARDE D. Bravenboer. De 7de december 1959 werd de heer D. Bravenboer 65 jaar en op 13 januari 1960 ging hij met pensioen. Gedurende ongeveer 14 jaar is hij bij het bedrijf te Slikkerveer werkzaam geweest als transporteur en nagelheter. Opgewekt heeft hij steeds zijn werk gedaan en bij zijn chefs en mede-werklieden stond hij bekend als een goed kameraad. Moge hij nog lange tijd en in goede gezondheid van zijn welverdiende rust genieten. A. ten Hoope. Op 23 januari 1960 verliet de heer A. ten Hoope ons bedrijf wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 27 augustus 1935 was hij bij de Werf Gusto in dienst getreden als kraanrijder. De laatste jaren liet zijn gezondheid nogal te wensen over en in verband hiermede werd hij tewerkgesteld als schoonmaker bij de was- en kleedlokalen. Wij wensen hem gaarne een goede levensavond toe. (0) 49

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 15