v. d. Male. IN MEMORIAM J. H. v. d. REE P. Speksnijder. De heer P. Speksnijder is niet zo heel lang bij de Werf Gusto in dienst geweest, nl. van 9 juli 1951 tot 20 februari 1960. Toen was voor hem het tijdstip aangebroken om zijn arbeid als machinebankwerker neer te leggen. In het begin van zijn dienstttijd heeft hij veel op de verschillende montages gewerkt. Nu hij zich bij de Oude Garde heeft gevoegd, spreken wij de wens uit, dat hij daar nog lang deel van zal mogen uitmaken. A. G. Arkesteijn. De heer A. G. Arkesteijn kon bij zijn pensionering terugzien op een diensttijd bij de Werf Gusto van 8 jaren. In 1951 is hij als sjouwer in dienst gekomen bij de toenmalige Gieterij. Na het opheffen van de Gieterij verhuisde hij naar de Afdeling Machinebouw, waar hij tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd is gebleven. Nu hij tot de Oude Garde is gaan behoren wensen wij hem nog vele jaren in goede gezondheid toe. G. Ph. Knijf. Op 27 februari 1960 verliet nog een lid van de transportploeg ons bedrijf, nl. de heer G. Ph. Knijf, die van 13 mei 1946 in dienst van de Werf Gusto werkzaam was, als transporteur bij de afdeling Scheeps bouw. Ook voor hem gold het voorschrift, dat de man dwingt na het bereiken van de 65-jarige leeftijd van zijn welverdiende rust te gaan genieten. We wensen hem toe, dat hij dit laatste nog vele jaren zal kunnen doen. De heer J. v. d. Male is de derde man, die op 27 februari 1960 afscheid van de Werf nam, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In dienst gekomen als sjouwer, is hij bijna 13 jaren in dienst van de Werf Gusto werkzaam geweest, laatstelijk als stoker van de centrale verwarming. Ook de heer v. d. Male maakt nu deel uit van de Oude Garde; moge hij lange jaren lid van dit korps blijven. Op 21 maart 1960 overleed geheel onverwacht onze medewerker Johannes Hendrikus van der Ree. Tijdens zijn werkzaamheden in het bedrijf overviel de dood hem. Gedurende ongeveer 18 jaren is v. d. Ree bij de Werf Gusto werk zaam geweest als transporteur en hij heeft zijn werk steeds tot tevredenheid van zijn chefs verricht. Hij was een rustig en prettig mens en wij zullen hem node missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en zijn kinderen. Hij ruste in vrede. 50 (0)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 16