r UIT ONS MIDDEN DANKBETUIGINGEN In dienst getreden: 3-3-'60 C. Gerritsen, 11. ijzerwerker Slikkerveer. 9-3-'60 A. A. Ruiterveld, electrisch lasser S.B. Terug uit militaire dienst: 21-3'-60 P. v. Amen, ijzerwerker-afschrijver S.B. Geboren: l-3-'60 Maria Johanna, dochter van C. M. Rebers en P. M. T. Rebers-v. d. Knaap. 6-3-'60 Robert Frans, zoon van J. Speksnijder en E. Speksnijder- de Zeeuw. 17-3-'60 Pieter Cornelis, zoon van T. N. Schotman en J. Schotman- Jalink. 24-3-'60 Maria Elisabeth Wilhelmina, dochter van M. J. Schoenmakers en M. M. Schoenmakers-Marrevee. 30-3-'60 René, zoon van H. A. Roessink en A. Roessink-Holscher. Gehuwd: l-3-'60 H. Terlouw en S. J. den Haan. 23-3-'60 L. J. v. d. Velden en C. G. v. d. Ham. 30-3-'60 R. W. v. d. Geugten en J. M. Jansen. Hierdoor betuigt ondergetekende zijn hartelijke dank aan Mej. Heijnen, het Bestuur van 't Zonnewiel en alle collega's voor de bewijzen van belangstelling die hij tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis mocht ont vangen en tevens voor de prachtige fruitschalen. S. E. C. Scheffers. Bij het verlaten van de Werf Gusto wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan de Directie, Mej. Heijnen, chefs, bazen en collega's voor de geschenken, die ik bij mijn afscheid mocht ontvangen. v. d. Male. Ondergetekende betuigt hiermede, mede namens zijn vrouw, zijn harte lijke dank aan de Directie voor het hem toegekende pensioen. Tevens dankt hij Mej. Heijnen voor haar hulpvaardigheid en waarderende woorden. Ook dank aan hoofdbaas, bazen en collega's voor de fraaie cadeau's. G. P. Knijf. De ondergetekende betuigt langs deze weg zijn dank aan allen, die er op enigerlei wijze toe hebben bijgedragen, zijn 40-jarig dienstverband bij de Werf Gusto tot een voor hem onvergetelijke dag te doen worden. Ch. van Leeuwen. Hierdoor wil ik, mede namens mijn kinderen, mijn hartelijke dank be tuigen aan de Directie, Mej. Heijnen, chefs, bazen en personeelsleden voor de belangstelling, ondervonden bij het overlijden van mijn echt genoot, J. H. v. d. Ree. Wed. W. v. d. Ree-Kalkhoven. (0) 51

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 17