HET ZESKANT BIJ DE VOORPAGINA PERSONEELSORGAAN VAN I H C HOLLAND 14e JAARGANG No. 4 APRIL 1960 VERSCHIJNT MAANDELIJKS Redactieadres: DEN HAAG VERLENGDE TOLWEG 2 Voor de aanleg van een startbaan voor het vliegveld Kai Tak, bij Hong- Kong, China, heeft de uitvoerder, onze klant S.N.T.P. te Parijs o.a. gebruik gemaakt van drie door I.H.C. gebouwde werktuigen. Dit waren de hopperzuiger ,,Maitena" (CO 20) en de baggermolens Haiphong" (CO 56) en ,,Estaque" (CO 54). Deze laatste heeft voor de ondergrond van de startbaan uit de haven van Hong Kong 5.030.000 m3 zand gebaggerd. Op de foto zien we deze molen daar aan het werk. INHOUD Algemeen Gedeelte Bij de voorpagina 38 Caroussel-bank Werf Gusto 38 In memoriam J. F. Tichelaar 39 Tewaterlating ,,Minas Gerais" 40 Tewaterlating „H.A.M. 304" 42 Booreiland ,,Sea Shell" 45 Kijkje over buurman's schutting 48 Dit blad is het personeelsorgaan van de Industrieele Handelscombinatie Holland, gevestigd in Den Haag. Het verschijnt iedere maand op de le woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. HOLLAND verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Firma-redacteuren: A. H. W. Pellen (Conrad-Stork)M. Wink (Werf Gusto), W. C. Boer (De Klop), B. v. Duinen (J. K. Smit), J. Koutstaal (L. Smit Zoon) en R. Lafèbre (Verschure). CAROUSSEL-BANK WERF GUSTO Op het omslag van het januari-nummer van Het Zes kant publiceerden wij een foto van een grote caroussel- bank bij de Werf Gusto. Op die bank is een enorm grote ring in bewerking en verschil lende lezers hebben zich af gevraagd, wat dat nu voor een ring is. Laten we maar direct zeggen, dat deze ring niets met de scheepsbouw te maken heeft. Het is een onderdeel van de fabrieksinstallatie van de So- dafabrieken te Delfzijl. De binnendiameter van deze ring bedraagt 4500 mm en de buiten diameter 6100 mm. Zoals men op de foto kan zien, is op de bank een speciaal raam gemonteerd, waarop het werkstuk rust.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 2