'.iAittH, Iedereen bij de I.H.C. Holland, en zeker bij de Werf Gusto, kent de Sea Shell, het booreiland, dat in 1958/1959 bij de Werf Gusto voor de Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij gebouwd werd. Dit booreiland heeft in de nog korte tijd van zijn bestaan reeds herhaaldelijk de aandacht van de pers getrokken. Enerzijds door zijn spectaculaire en massieve uiterlijk; anderzijds door het feit, dat het een geheel nieuwe con structie is, los staande van bestaande buitenlandse ontwerpen op dit gebied. Bovendien is de Sea Shell herhaaldelijk in de Nederlandse pers ge noemd in verband met het voornemen met dit booreiland proefboringen te verrichten in de Noordzee, voor de Nederlandse kust. Die proef nemingen zouden plaats gehad hebben als het eiland eerder afgeleverd had kunnen worden. Helaas bleek de tijd tussen het gereedkomen van de Sea Shell en het tijdstip, waarop het schip naar de Perzische Golf moest vertrekken te kort om nog aan proefboringen te beginnen. Het booreiland is bestemd voor de exploratie van het concessiegebied van de Shell voor de kust van Qatar. Qatar is een schiereiland van het Arabische vasteland, dat uitsteekt in de Perzische Golf en dat heel dicht ligt bij het bekende eiland Bahrein. Qatar is ongeveer zo groot als Nederland. Het wordt bestuurd door de sheik Ali bin Abdulla Al Tani. De laatste periode van de bouw van de Sea Shell is voor de Werf Gusto een drukke en inspannende tijd geweest. Een zeer uitgebreid beproevingsprogramma moest zó tijdig worden uitgevoerd, dat het schip 45

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 21