En zó, eigelijk onherken baar, vertrok de Sea Shell op de vastgestelde dag uit Schiedam voor de lange reis naar Qatar. Het spreekt wel vanzelf, dat de Werf Gusto niet tegen de opdrachtgeefster kon zeggen: „Alstublieft, Heren, hier is de Sea Shell. Zet het zaakje nu maar zelf in elkaar." Zeker, er zijn in Qatar vol doende arbeidskrachten. Doha ou(j Allervriendelijkste mensen, maar volkomen ongeschoold. Daarnaast beschikte de Shell over een behoorlijk aantal geschoolde vaklieden van een aannemingmaatschappij, die in het Midden-Oosten tal van grote werken uitvoert. Wat men echter nog nodig had, waren de mensen, die de Sea Shell kenden. En zo vertrok dan op 7 november 1959 de uit 15 man bestaande Gusto- ploeg per vliegtuig uit Brussel, om de volgende dag verreisd en wel met stomme verbazing de volslagen kaalheid van het gloeiend-hete Qatar te aanschouwen. Na Port Said hadden de sleepboten Schel de en Loire, die de Sea Shell sleepten, voortdurend met krach tige tegenwind te kam pen. Daardoor was een belangrijke achterstand op het tijdschema ont staan. Deze achterstand gaf de Gusto-crew in Doha meuw Qatar echter een wel kome gelegenheid om aan het klimaat en de dagindeling te wennen. In afwachting van de komst van de Sea Shell werd het gezelschap ondergebracht in woningen van The Shell Company of Qatar, gevestigd in en nabij de hoofdstad Doha. Deze stad telt naar schatting 30.000 inwoners, maar het juiste aantal is nergens bekend. Zij vertoont alle kenmerken van een „achtergebleven gebied" dat pas enkele jaren ge leden kennis heeft gemaakt met de zegeningen van de olie en daarmede met de Westerse beschaving. Nergens contrasteren oud en nieuw, ortho dox en modern, maar ook arm en rijk zó sterk met elkaar als in deze snel groeiende metropool. H. (Gusto) (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 23