KIJKJE OVER BUURMAN'S SCHUTTING Iedere dag een dubbeltje sparen, zou blijkens mededeling van de Gusto- redactie in vijftig jaar met rente en rente op rente 4.240,betekenen. Beperkt als wij zijn in het exact denken, hebben wij de Gusto-redactie niet nagerekend. Dat lijkt ons iets voor economen, want die hebben er voor geleerd. Maar wanneer je voor de oorlog dubbeltjes hebt gespaard, is elk dubbeltje harder in waarde gedaald dan de rente het heeft kunnen doen toenemen. Onze onverantwoordelijke en onverdedigbare conclusie is dan ook: schulden maken en de inflatie bevorderen, daar maak je winst op. Sommige ministers in sommige landen doen dat ook. In 1893 deden de ministers nog veel eigenhandig. Zo gaf Minister Lely destijds LSZ toestemming een dwarshelling te mogen bouwen. Een dubbel vel met voorwaarden en antwoord per kerende post. Kom daar tegenwoordig eens om. Twee-en-veertig formulieren in drie-, vier-, zeven en twintigvoud, op rose, wit en zeven andere kleuren papier, zijn er voor nodig. Drie jaar wachten op antwoord... Gédégé heeft het literair strijdperk betreden om de bij de jongere generatie bestaande onbekendheid met Ouwe Kezen de kop in te druk ken. In het nieuws van De Klop lezen wij een droevig vers van zijn hand, dat in tegenstellingen tot het merendeel van Gédégé's oeuvre, een weemoedig einde heeft. Laat het de Oude Kezen tot troost en ons tot lering strekken, dat over vijftig jaar niemand zich meer Ironicus, noch Gédégé zal herinneren, althans niemand van de jongere generatie op de werven... Wanneer de administrateur-procuratiehouder van een bedrijf met vakan tie naar de Canarische eilanden is, dan zou men zich als jurist kunnen afvragen, of wij met Spanje een uitleveringsverdrag hebben en als aan deelhouder van dat bedrijf zou men een gesprek willen hebben met de accountants. Maar wanneer het bedrijf J. K. is en de afwezige bij het jubileum van een collega een gelukstelegram zendt, behoeft men zich niet ongerust te maken... Maar Verschure confronteert ons met de leuze: Wie acht geeft op de veiligheid, treft nimmer enig zelfverwijt. En zoals in alle leuzen, zit er ergens wel wat waars in. Maar ergens ook wat onwaars, want voorzichtig- onvoorzichtig, veilig-onveilig, zijn niet zulke zwart-wit tegenstellingen als de propaganda ons wil doen geloven. Ook hierin zullen wij genuanceerd moeten leren denken. Gelukkig ligt het bij de veiligheid in het bedrijf gemakkelijker dan met de sociale rechtvaardigheid. Want als je daarover begint... Bij Conrad-Stork was er wéér een jubilaris, die nooit te laat was ge komen. Nooit te laat en nooit een dag ziek in veertig jaar tijd. Eerlijk gezegd beginnen wij ons erg ongerust te maken over de doeltreffendheid van de bij C.S. uitgeoefende controle. 48

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 24