J. F. TICHELAAR IN MEMORIAM De heer Tichelaar, onze hoofdboekhouder op het centrale kantoor I.H.C., is ons ontvallen. Ontvallen en niet heengegaan, want wij hadden lang nog gehoopt, dat hij zou herstellen van zijn ziekte en voor vele jaren in ons midden zou terugkeren. Hij was daar een toegewijd werker, verknocht aan Verschure, waar hij van jongs af aan gewerkt had en aan I.H.C. Holland, waar hij later zijn arbeid voortzette; iemand die zijn kennis en ervaring tot het uiterste wist aan te wenden en daarbij een rechtschapen mens en goed kameraad was. Anderhalf jaar geleden mochten wij woorden van vreugde schrijven bij zijn 40-jarig jubileum, voor hem en zijn vrouw. Nu schrijven wij, met bedroefd hart, woorden van afscheid en dank, voor hem en zijn vrouw. Buiten waait de I.H.C.-vlag halfstok. C. H. van Looij. Den Haag, 30 maart 1960. 39

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 3