„MINAS GE RAI S" TEWATERLATING 24 februari jl. werd van de nieuwe helling van onze ven noot „De Klop" de C.O. 397, sleephopperzuiger Minas Ge- rais te water gelaten. Reeds vroeg in de middag heerste er op de werf een sfeer, waaraan men kon mer ken, dat er iets bijzonders aan de hand was. Vanaf het kan toorgebouw wapperden vro lijk de Braziliaanse vlag en de Nederlandse driekleur in de voorjaarswind. Het liet zich gemakkelijk raden, wat er te gebeuren stond. Het vlagver toon op het voor de boeg van de Minas Gcrais opgestelde versierde podium en op het trots op de helling prijkende schip sprak in dit opzicht boekdelen. Het was rond 4 uur in de middag toen de boten van de Rijkswaterstaat en de rivierpolitie aanstalten maakten het drukke scheepvaartverkeer op de Merwede voor een wijle stil te leggen om straks het nieuwe schip ruim baan te geven. Inmiddels had zich op de werf een grote menigte van belangstellenden verzameld om het steeds weer spannende gebeuren van nabij gade te slaan. In de kantine had de directie van de werf de genodigden ontvangen, waaronder zich Z.E. De Sousa Leao, Ambassadeur van Brazilië en zijn echtgenote bevonden. Tevens ontwaarden wij de Braziliaanse consul, vele autoriteiten van de Braziliaanse Marine, waaronder Commander Werneck, die namens het Braziliaanse Ministerie van Openbare Werken het toe zicht op de bouw uitoefent, de Burgemeester van Sliedrecht met zijn echtgenote, alsmede vertegenwoordigers van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse en dat van Economische Zaken. Toen alle gasten aanwezig waren en het water in de Merwede z'n hoogste stand bereikt had, begaven allen zich naar het podium en spoedig werd het sein gegeven, dat de rivier vrij was van obstakels. Op charmante wijze hanteerde Mevr. E. G. de Sousa Leao, echtgenote van de Braziliaanse Ambassadeur, de champagnefles, die schuimend op de boeg uiteenspatte. Luttele seconden later kwam er beweging in het schip en weldra stortte het zich met snelle vaart in z'n element. Direct daarna deed de werking van het afremmingswerk zich voelen, een korte draai en trots lag het I.H.C.-produkt met z'n fraaie lijnen in 40

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 4