Mevr. de Sousa Leao en dhr. v. Seventer lengterichting op de rivier. De wachtende sleepboten maakten vast om het nog onbestuurbare casco naar de werfhaven te slepen voor verdere afbouw. Het gezelschap genodigden toog wederom naar de kantine, waar als eerste het woord gevoerd werd door de werfdirecteur Ir. van Seventer. Hij beschouwde het als een grote eer, dat de echtgenote van de Braziliaanse Ambassadeur het schip ten doop heeft willen houden. Voor onze werf, aldus dhr. van Se venter, betekent deze tewaterlating een historische gebeurtenis, omdat dit het eerste schip is, dat op de nieuwe helling gebouwd werd. Hij hoopte, dat de Minas Gerais nog door vele opdrachten uit Brazilië gevolgd zal worden. Vervolgens bracht hij dank aan Lloyd's Scheepvaartinspectie en het bouwtoezicht voor de prettige samenwerking, terwijl alle werkers van de bouwwerf voor hun prestaties bedankt werden. Tot slot overhandigde hij aan de doopster van het schip een herinnering aan deze plechtigheid. De Braziliaanse ambassadeur dankte namens zijn echtgenote voor de eer om dit schip te mogen dopen. Voor de ontwikkeling van zijn land zijn in Holland vele vaartuigen besteld, van kleine sleepboten tot grote tankers. De Minas Gerais zal voor de toenemende scheepvaart de havens moeten onderhouden. Hij dankte de werfdirectie voor het aan zijn echtgenote overhandigde souvenir en hoopte voor het schip op een lange staat van dienst. Dhr. Feitsma, Burgemeester van Sliedrecht, rekende het zich tot een eer bij deze tewaterlating aanwezig te mogen zijn en de Braziliaanse Ambassadeur met zijn echtgenote en vele autoriteiten te ontmoeten. Hij bood zijn gelukwensen aan met de vlotte tewaterlating en hij hoopte dat dit schip een schakel zou mogen vormen van goede vriendschap tussen Brazilië en Nederland. Tot slot nog enkele technische gegevens. De hoofdafmetingen zijn 71,55 x 13, x 5,40 m, snelheid 10 mijl, laadruim- inhoud 800 m3, baggerdiepte door mid del van de 2 zijzuigbuizen 14 m. De machine-installatie bestaat uit 4 Stork Ricardo motoren van elk 525 pk en 2 van 156 pk. De beide schroeven, zandpompen, dek- en machinekamer- hulpwerktuigen worden alle elektrisch gedreven. De bemanning zal uit 43 per sonen bestaan. 41 Z.E. de Sousa Leao

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 5