„H.A.M. 304" TEWATERLATING Vrijdag 25 maart 1960. Van Den Haag op weg naar Kinderdijk zien we in Rotterdam vele vlaggen wapperen, want de „Floriade" opent haar poorten. Een gedenkwaardige dag voor Rotterdam. In Kinderdijk wapperen eveneens de vlaggen. Hier om aan te kondigen, dat de grote sleepzuiger H.A.M. 304 te water zal worden gelaten. Dat is een belangrijk gebeuren voor I.H.C. Holland, en wel in het bijzonder voor vennoot L. Smit Zoon. Als we een kijkje nemen op de werf, waar de H.A.M. 304 hoog op de helling staat, zien we, dat er hard gewerkt wordt om alles voor de tewaterlating in orde te maken. In de beambten-kantine van L.S.Z. worden de gasten verwelkomd door de directeuren. Tegen half vijf gaan allen naar de werf, waar het podium de vele gasten nauwelijks kan „herbergen". Dan horen wc het sein, dat alles in orde is. De doopvrouwe, de Hoogwelgeboren Vrouwe, mevrouw C. H. van Lennep-de Vogel, echtgenote van de president-commissaris van de Hol- landsche Aanneming Maatschappij, neemt de fles met het kostelijke vocht ter hand en na het uitspreken van de doopformule: „Ik doop U H.A.M. 304, ik wens U een behouden vaart en een arbeidzaam leven" krijgt deze fles champagne haar bestemming. Een ogenblik later glijdt 42 (Vervolg Algemeen Gedeelte zie pagina 43)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 6