Ideea* S VERGADERING IDEEËNBUSCOMMISSIE OP 19 MAART 1960 Ideel 37/1959. H. J. Bruns. Geleiding voor de schuif in afsluiterhuis met rubberdichting. Dit idee is goed. Het is een constructiever betering die een besparing bij de bewerking oplevert. Premie: 30, Idee 38/1959. J. M. v. Aken en C. Lemson. Verbetering van het aan bouwen van spanten op huid- en vlaksecties. Het idee is juist en geeft een betere werkwijze. Premie: 50, Idee 41/1959. W. T. Hermans. Plaatsen van een vaste ladder bij de 300-tons pers. Dit idee bevordert de veiligheid bij het verrichten van onderhoudswerk aan de pers. Premie: 10, Idee 42/1959. W. T. Hermans. Matrijs voor het buigen van huidplaten met tonrondte. Het idee is juist en geeft een betere werkwijze. Premie: 25, Idee 2. Non. Leggen van platen op walsrollen. Dit idee geeft een snellere werkwijze. Premie: 25, Idee 3. C. Friederich. Verbeterde methode voor het zichten van dubbele bodems. De voorgestelde werkwijze geeft een verbetering en geeft een besparing op laswerk. Premie: 10, Idee 5. D. v. d. Beek. Verbetering van de ingang van Hal 2 ten be hoeve van het transport. De voorgestelde verandering zal het transport vergemakkelijken. Premie: 25, Idee 39/1959 kwam niet voor beloning in aanmerking. De ideeën 40/1959, 1 en 4 werden aangehouden tot de volgende vergadering. (0) 43

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 9