SLEEPZUIGER "ANTWERPEN IV" I N R EPARATIE NA MIJNONTPLOFFING Een radiografisch overgebrachte foto van de na de mijnexplosie gedeeltelijk gezonken .Antwerpen IV". Terug in Kinderdijk voor de grote reparatie. Maandag 24 november ging het als een gerucht door de bedrijven van Smit Kinderdijk en Smit Bolnes: de Antwerpen IV is na een ontploffing gedeeltelijk gezonken. Helaas bleek het gerucht waar te zijn! De sleepzuiger was samen met de H.A.M. 308 en de P. C. S. van Hattem bezig aan het grote baggerkarwei bij Wilhelmshaven, het graven van een „oliegeul" voor supertankers. In dit gebied is op sommige plaatsen munitie uit de Tweede We reldoorlog gedumpt. De sleepzuiger had een anti-tank mijn opgezo gen, die vervolgens in de pomp was ontploft. Door deze explosie werd ook de stuurboord-hoofdmotor zwaar beschadigd. Het onge luk gebeurde op de Noordzee, ter hoogte van het eiland Wange- rooge. De Antwerpen IV werd, met het achterschip onder water, aan de grond gezet. Gelukkig deden zich bij dit ongeluk geen per soonlijke ongevallen voor! Na te zijn gelicht werd de Antwerpen IV naar Kinderdijk gesleept. De reparatie van de sleepzuiger zal enige maanden in beslag nemen. De beide hoofdmotoren zijn uit het schip gehaald om te worden gedemonteerd en gerepareerd. Alle elektromotoren, gene ratoren en schakelkasten zijn naar de fabrikant voor een opknap beurt, terwijl Metersmit de bedieningspanelen en lessenaars voor z'n rekening neemt. Al met al een enorme klus! Onze collega s bij Smit Kinderdijk en Smit Bolnes zullen er echter voor zorgen, dat over ongeveer een half jaar de Ant werpen IV als nieuw weer aan het werk kan gaan!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10