ST. NICOLAAS OP BEZOEK IN AMSTERDAM IN KINDERDIJK IN SLIEDRECHT IN ZIERIKZEE iP Op 7 december j.l. organiseerde onze P.V. een zeer geslaagde Sint Nicolaas-kinder- middag. De kinderen hebben actief aan di verse wedstrijden deelgenomen, waarbij de spanning ten top steeg. Hoogtepunt was ongetwijfeld het bezoek van Sint en Piet. Piet had onder grote hilariteit van de kinderen veel moeilijkhe den met het erg zware boek van Sint Ni- colaas, dat enige verrassingen bevatte. Gezien de goede gezondheid en vitaliteit van de Sint, zal hij ons hopelijk volgend jaar weer bezoeken. Bij De Klop werd het Sinterklaasfeest voor de kinderen van de PV-leden gevierd op dinsdag 3 december. De kantine was voor dit doel feestelijk versierd. De vrolijke kin derschare werd vereerd met het bezoek van Sint en Piet, die dit jaar ook de cadeautjes en snoep aan de kinderen hebben uitgereikt. Het feest had een heel ander karakter dan andere jaren. Het bijna traditioneel gewor den filmprogramma kwam er ditmaal niet aan te pas. De begeleiding van de kinder zang, vroeger verzorgd door een accor deonist, geschiedde nu met een elektro nisch orgel. Op 29-11-'68 kwamen ongeveer 75 kinde ren, velen met hun ouders, bijeen in het verenigingsgebouw te Zierikzee om het Sint Nicolaasfeest te vieren. Hoogtepunt was het langdurige bezoek dat Sint Nicolaas met Zwarte Piet bracht aan de zaal en de meestal gretig aangepakte presentjes, die zij hadden meegebracht. Begeleid door het elektronisch orgel be speeld door de heer C. C. Lems is Sint Nicolaas veel en enthousiast toegezongen. Enige grappige films vormden het vaste punt in het programma, terwijl een tractatie niet ontbrak. Een aantal Verschure-dames had enkele dagen voordien de behulpzame hand ge boden bij het inpakken van de surprises voor de Verschure-jeugd. De Sint, bij wie de Verschure-kinderen te boek stonden, stapte met z'n wuivende Pieten aan de Nieuwendammerdijk aan wal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 11