OPLOSSING KERSTPUZZEL UIT DE LEERSCHOLEN GROET UIT AUSTRALIË OOK BIJ 'DMN' BEMETEL-GESLAAGDEN Hiernaast drukken wij alvast de juiste op lossing van de Kerstpuzzel af. Er was on voldoende tijd om nu al de namen en foto's van de prijswinnaars te publiceren. Wij komen daarom in het nummer van februari op dit onderwerp terug. ri r n c c w z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B A G G E R M 0 L E N S B A V 1 E L A M P A P O C N E G U S D H G 0 0 i D k R A S P E N E E X 1 T E W 'J M V E L O F R I T E F E R T S E M 0 R S E O N G R K E E T M R A M 1 N G H K L O P P E R D 1 N E 1 1 E E L T A S M 1 T T E N J R P U 1 M A R 1 T E R E K S L 1 K K E R V EE R 0 E L M 1 K R 0 M P A S S E R M W E R F G U S T O T U 1 N M R 1 C k L M G E E R N O S A S H A M E R S L A G P N 1 R R 0 T 0 E F S R i N K O 0 P D E E N S T S T O O M S T E N V E 0 T B A T S N E C K A R H L U 0 P H 0 L L A N D E R G V L E 0 N B E A V E R U R N V R 0 U R N L E A V E X E E A R N 0 G E L E E N Y S L E E P U 1 G E R S Bij De Klop is er uit de leerlingen van de leerscholen SB en MB een commissie benoemd, die dient om contact te onderhouden tussen de leerlingen en hun leermeesters, resp. bedrijfsleiding. Bepaalde wensen en adviezen kunnen eveneens via deze com missie geuit resp. gegeven worden. De namen van de commissieleden zijn: SB: G. van Houten, H. IJzerman en P. Helmich; MB: A. T. Stuurman en W. H. Labee. Hiep, hiep, hoera, dit zijn de geslaagden, zo riepen wij uit in het Zeskant van oktober 1963, bij de foto's van de in onze bedrijven voor een Bemetel diploma geslaagde collega's. Helaas zijn wij er een paar vergeten, die bij De Machinefabriek Noordwykerhout. Het zijn, op de foto van links naar rechts: J. J. Looyenstein, B. C. M. L. v.d. Kraan, J. W. Steekers, J. P. van Eeden en W. A. M. Geerlings. Ook voor hen: onze gelukwensen! De heer Adriaan Kleyn, een oud-werknemer van De Klop, heeft ons gevraagd de groeten over te brengen aan bazen en collega's die zich hem nog herinneren. Gaarne voldoen wij hierdoor aan dit verzoek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 14