HET ZESKANT BEPROEFD EN AFGELEVERD DE 'HONDIUS' l'v- 2 INHOUD JANUARI 1969 De Hondius beproefd en afgeleverd Grote sleepzuigers voor de Ballast 3 Stoomsleepzuiger Hillah ging proefvaren 4 Lange sleepreis 5 De Schiedamse sleutelaars 5 Boeiend werk 6 Twee x twee 6 Van Bevers en reuzen 8 Schiedam nu 9 Sleepzuiger Antwerpen IV in reparatie na mijnontploffing 10 Sint Nicolaas op bezoek 11 Verschure diner-dansant 1968 12 Jubilea 12 Oplossing Kerstpuzzel 14 Uit de leerscholen 14 Ook bij "D.M.N." Bemetel geslaagden 14 Groet uit Australië 14 Personalia 15 In memoriam 15 Van anderman's werf 16 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop), R. Gebhard (I.H.C.), J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), A. L. van der Meer (Gusto), P. J. Meijer (Verschure), C. Mulder (Smit-Bolnes), A. Priester (I.H.C.). Een van de taken van het M.T.I. bestaat uit het verrichten van allerlei metingen aan boord van baggerwerktuigen. Voor dit spe- BIJ DE VOORPAGINA ciale doel is de „M.T.I. MEETDIENST" opgericht. Deze dienst heeft de beschik king over een uitgebreide sortering meet apparatuur. Het is tegenwoordig alles sleepzuiger wat de klok slaat, vooral bij Smit Kinderdijk. Daardoor is jammer genoeg de cutterzuiger Hondius wellicht wat ,,in de verdrukking" gekomen. Op het eerste gezicht lijkt deze zuiger wel enigszins op een Giant, maar het is toch een heel apart schip, al was het alleen al, omdat de cutter en de lieren niet, zoals bij een Giant, door hydraulische motoren wor den aangedreven, maar door electromotoren. Wij bouwden 'm voor één onzer Belgische klanten. Omdat het baggervaartuig gemakkelijk over de weg te vervoeren moet zijn is de zuiger demonteerbaar in 1 hoofdponton, 6 zijpon tons en een paalwagenponton. Het hoofdponton kan voor trans port worden „gevierendeeld", nadat motoren en pompen er uit zijn gehaald. De bevestiging van de pontons aan het hoofdponton geschiedt op dezelfde wijze als bij de „bevers en reuzen" stan daardzuigers, d.w.z. haken ónder de waterlijn en bouten boven 1 de waterlijn. In het hoofdponton staan drie motoren, twee voor de twee baggerpompen en één voor de generatoren. In de zuiger is een totaal vermogen van 3500 pk geïnstalleerd. Baggeren kan de Hondius tot op een diepte van 16 meter. Op de cutter staat een vermogen van 500 pk, da's veel voor een cutterzuiger die demon teerbaar is. Op een grauwe winterdag werd de Hondius op de Lek beproefd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2