STOOMSLEEPZUIGER 'HILLAH' GING PROEFVAREN - s - Donderdag 12 december, eind van de middag: binnen een onge lofelijk korte tijd spreidde zich over Rotterdam en het Water weggebied een mist uit, zó dik, dat je nauwelijks een hand voor ogen kon zien! Voor de stoomsleepzuiger Hillah, die in Schiedam in dok lag, betekende dit: blijf zitten waar je zit! Om acht uur 's avonds zochten degenen die meegingen zich een weg door mist, sneeuw (ja zeker!) en ijzel en stapten schuifelend en glij dend aan boord. Over de scheepsradio kraakten pessimistische berichten: Joods diensten en sleepbootdiensten gestaakt." En het bleef zo. Om tien uur was er zicht nou ja zicht! 50 meter. In de ver schillende messrooms kortte men de tijd met naar de tv kijken. Later werd degenen, die het zich gezien de werkzaamheden kon den veroorloven, geadviseerd maar naar bed te gaan. De „stuur" bleef eenzaam op de brug de wacht houden. Op voor- en achter- steeds waren de weersomstandigheden niet je dat. Zaterdag kon echter een deel van het beproevingsprogramma worden afge werkt, met als belangrijkste onderdeel het volzuigen met de steek- zuigbuis en het weer leegpompen via de boompijpen. Na een zon- tevens rustdag lichtte de Hillah maandagochtend vroeg op de rede van Den Helder het anker, voer de haven in en koos ligplaats aan de kruisersteiger. Uiteraard trok het schip veel bekijks van de marinemannen! Helaas duurde het zeer lang voor dat de bok beschikbaar was om te assisteren bij het ombouwen van steek- tot sleepzuigbuis. Weer liep het programma dus danig in de war. Eind van de middag koos de Hillah zee, langs een ander I.H.C. produkt, de emmer molen Marsdiep die in de haven lag te werken. Om kwart over vier gingen bij Texel de buizen over boord voor de sleepzuig- proeven. Nadat de andere punten van het beproevingsprogramma 's nachts dek draaiden heel langzaam de stoomlieren, om vastvriezen te voorkomen. Het wakker worden op vrijdag de 13e was een verrassing, die echt bij „vrijdag de 13e" paste: de Hillah lag nog steeds in dok! In de loop van de dag klaarde het wat op. Toen het scheepvaart verkeer schuchter weer op gang kwam, bleken er 70 schepen naar buiten te willen, terwijl voor de Hoek 35 schepen lagen te wachten om binnen te mogen komen. In afwachting van het ver trek werd aan dek alvast sneeuw geruimd! Om 12.00 uur was het zover. In een vaal zonnetje werd de Hillah uit het dok gesleept. Op goed geluk zou Den Helder worden opgezocht, want nog en dinsdag overdag waren afgewerkt, lag de Hillah 's avonds weer aan de kade in Kinderdijk. Er zijn bij deze proeftocht lange dagen gemaakt, waarin veel werd gevraagd van de mensen, die erbij waren betrokken. Er is met enthousiasme gewerkt, en men heeft zich niet door het weer of andere tegenslagen uit het veld laten slaan. Door technische omstandigheden moest het vertrek van de Hillah naar Irak worden uitgesteld tot in het nieuwe jaar. Daarom zullen wij in het volgende nummer van ons Zeskant een beschrijving van het toch wel bijzondere schip opnemen, met foto's. Dus: wordt vervolgd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 4