LANGE SLEEPREIS DE SCHIEDAMSE SLEUTELAARS Van N.V. Bureau Wijsmuller uit IJmuiden ontvingen wij een foto van het door ons gebouwde boorplatform Cowrie One, gesleept door de eveneens door I.H.C. Hol land gebouwde sleepboot Jacob van Heemskerk. Op 29 november j.l. kwam de sleep behouden in Nigeria aan. De foto is genomen in de Golf van Biscaye vanaf een voorbijvarende sleepboot, de Titan. Het platform wordt nu klaargemaakt voor het werk op de locatie. De heer Nikkels, een van onze garantiewerktuigkundigen, is aan boord voor het geven van aanwij zingen bij het in gereedheid brengen. Hij zal zorgen voor verdere gegevens en foto's van de Cowrie One. In het decembernummer lazen we onder de kop „Verschure heeft 'm ook", een interes sante reportage over de personeelsgarage van Verschure. De Gustogarage draait nu al weer twee jaar en met onverminderde ijver wordt er gewerkt. De gedachten gaan al uit naar een tweede brug, zodat de mogelijkheid zal bestaan nog meer auto's op te takelen. De secretaresse van de Gusto Auto Club, Mej. Els van Rijnswoud, heeft gegevens verstrekt over de door deze bloeiende ver eniging ontwikkelde activiteiten. Tot nu toe zijn 750 reparaties uitgevoerd en 200 doorsmeerbeurten gegeven, terwijl 56 auto's door de leden zelf zijn getectyleerd. Bovendien konden in de afgelopen zomer de auto's gratis worden gekeurd; 98% van de leden heeft daarvan gebruik gemaakt. Het blijkt dus wel, dat de 262 leden en ook de 30 donateurs een goede organisatie heb ben opgebouwd. Men is zeer benieuwd naar de garage van Verschure en is er gaarne toe bereid de Amsterdamse collega's, indien nodig, met raad en daad ter zijde te staan. „Wanneer volgt Smit Kinderdijk?" is de vraag die al door de bestuursleden wordt gesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 5