BOEIEND WERK TWEE X TWEE In de tweede week van december was het bij Gusto Schiedam „open huis" voor hen die de meerboeien voor olietankers eens van nabij wilden bekijken. Op de werf bevond zich toen een in stralend geel geschilderde reuzeboei, vervaardigd in opdracht van Shell. Aan de boei, die voor Nigeria bestemd is, kunnen mammoettankers van meer dan 200.000 ton worden gemeerd. Via drijvende laadslangen, de boei en een onderzeese leiding wordt de olie uit de tanks aan de wal in het schip overgebracht. Verscheidene nieuwe vindingen zijn in deze grote boei in toe passing gebracht. De draaitafel, die bovenop de boei is gemon teerd, draait uiterst licht rond. Aan deze tafel worden de drijvende laadslangen en de meertrossen bevestigd, zó dat de tanker zich geheel vrij rondom de boei kan bewegen en het dus steeds moge lijk is, dat het schip de meest gunstige stand ten opzichte van wind en stromingen inneemt. Zowel in Schiedam als in Slikkerveer zijn al heel wat boeien gebouwd. Deze laatste reuzeboei spant echter wel de kroon. Maar, zoals ir. R. Smulders tijdens een gesprek met een redacteur van Elsevier's Weekblad verklaarde,Op dit ogenblik zijn wij al bij machte boeien te construeren voor tankers tot 300.000 ton en als er strak 500.000 tonners komen, zullen ook deze door mid del van het „Single Buoy Mooring" systeem kunnen worden ge lost en geladen. De plannen daarvoor liggen reeds kant en klaar". Twee maal twee I.H.C. Omnibarges werden eind 1968 bij Ver- schure te water gelaten. Twee van de vier bakken zijn van het grootste type, d.w.z. met een hopper van 600 „kuub", de twee andere 450 „kuub". Het was er maar flink vol mee, daar op Verschure s werf! Op de helling, waar ook het ponton ligt van de voor Rusland in aanbouw zijnde rotsbreker, was plaats voor twee Omnibarges. De twee andere werden gebouwd op een nood- helling. De bouw van het viertal geschiedde in de zeer korte tijd van ongeveer 31/2 maand, waarmee onze Verschure-collega's wel een pluim hebben verdiend! In totaal werden er verleden jaar bij Verschure 7 Omnibarges gebouwd, dus ze draaien er hun hand niet meer voor om.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 6