Twee Gipsies Op 30 november werden de Gipsy 1 en Gipsy 2 te water gelaten voor het Aannemers- en Transportbedrijf J. van Keimpema N.V. Mevrouw N. van Keimpema verrichtte de doop van de Gipsy 1. De bak popelde om van de helling te glijden, maar een paar staal draden hielden 'm in bedwang. Toen de fles tegen de romp was uiteengespat, pakte de heer W. Fictoor, ijzerwerker van de repa ratieafdeling, zijn brander. Een paar minuten vonkenregen, pats, los was de Gipsy Vlot gleed ze het water in. Een half uur later verrichtte mejuffrouw I. Looyen de doop van de Gipsy 2. Nadat voor de tweede maal deze morgen een fles Cham pagne was stukgegooid, gleed deze Omnibarge nog sneller dan haar zuster te water. Ook de dames in het gezelschap beklommen hierna onvervaard een smalle ladder om op de Gipsy 1 een kijkje te nemen. Ondanks het geweld van de tewaterlating en het slepen naar de kant was de bodem van de hopper kurkdroog gebleven. De afdichting tus sen de twee helften van de bak had geen druppeltje water door gelaten! De twee Gipsies, die elk een Schottelvoortstuwingsinstallatie van 345 pk kregen, worden gebruikt bij het vervoer van een gips- achtige, op melkpoeder lijkende afvalstof van een cement indus trie. Dit „spul" stelt zulke hoge eisen aan de afdichting van de bakken, waarin het vervoerd wordt, dat alleen onze Omnibarge ervoor geschikt is. Dit is niet alleen reclame-praat, maar het is in de praktijk bewezen! „Hü 93" en Hü 94" Op 19 december waren de Hü 93 en de Hü 94 aan de beurt om te water te gaan. Daar kwam geen champagne bij te pas, wel twee flinke bokken. Links: Mevr. N. van Keimpema doopt de Gipsy I". De „Gipsy II" glijdt snel het Y-water in. Hieronder: Geen druppeltje water, dankzij de perfecte afdichting. De ,,Hü 93" in de stroppen. Verleden jaar hebben ze bij Verschure drie Omnibarges vanaf een noodheliing in het water gezet, dus de techniek van deze operatie hebben ze wel onder de knie. Ditmaal was deze techniek nog wat verfijnd, zodat er minder slagen nodig waren om de bakken zover naar de kant te trekken, dat de bokken de bakken in de stroppen konden nemen. Deze twee Omnibarges hebben elk een hopperinhoud van 450 m3. Ze worden, althans voorlopig, niet voorzien van een eigen voort stuwingsinstallatie en hebben daarom flinke lappen van roeren. In de loop van de ochtend sloeg het door een passerend schip in beweging gebrachte IJwater met doffe klappen tegen de onderkant van de Hü 93, toen deze langzaam door de beide bokken werd neergelaten. Dat was één. Nadat de glijgoten in orde waren gebracht en lekker ingevet, kon de Hü 94 naar de kant worden getrokken, waar eerst de ene, dan ook de tweede bok 'm in de stroppen nam. Aan het eind van de middag werd de HÜ 94 netjes naast de Hü 93 afgemeerd. Het werkterrein van deze, voor een Duitse opdracht gever gebouwde, Omnibarges ligt bij Wesel in West Duitsland.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7