VAN BEVERS EN REUZEN Mejuffrouw Christina von Amsberg onthult de naam van de zuiger. De mist in! Een potdichte mist maakte er die vrijdag bij De Klop een schim menspel van. Op de anders zo drukke Merwede was het scheep vaartverkeer zo goed als lamgelegd. Af en toe klonken somber de tonen van scheepstoeters uit het niets. Een enkel schip zocht zich met behulp van radar voorzichtig een weg door de grijze wereld, waarin de grenzen tussen lucht, land en water waren ver dwenen. In deze klamme koude werd een Giant standaardzuiger te water gelaten. Compleet, kant en klaar, met ladder en al d'r aan werd het schip langzaam uit de grote montagehal gereden. U weet het: bij De Klop bouwen ze zoveel mogelijk binnenshuis. Nog nooit was echter een Giant zo compleet op deze manier te water ge laten, en daarom maken wij er hier melding van. Het karwei verliep vlot. Toen de reus, los van de rollenwagens, in het water lag, kon hij verder het haventje in worden gesleept. Voor de toeschouwers: de mist in! Daarom van deze gebeurtenis helaas geen foto. Voor het camera oog was het zicht nóg slechter dan voor het menselijk-oog! Originele laadmethode Gegeven: een boosterinstallatie in de montagehal. Gevraagd: transport naar Rotterdam, naar het schip dat 'm naar het Verre Oosten zal brengen. Op een dieplader vervoeren? Dat kan, maar is erg duur. Op een bak is veel goedkoper. Blijft over het probleem: hoe krijgen wij de boosterinstallatie op de gemakkelijkste manier op de bak? Bij De Klop vonden ze de volgende, originele oplossing: de bak werd op de rollenwagens gezet en vervolgens op het droge ge trokken, tot in de montagehal. Voor de forse portaalkraan was het een peuleschilletje de boosterinstallatie op de bak te zetten. Hierna liet men bak booster in het water zakken. Klaar was kees. Ook hiervan geen foto. Vanwegede mist! De ,,Prinz Claus" gedoopt In het novembernummer vertelden wij U van de Beaver Master Prinz Claus, die, voor de Duitse dochteronderneming van Van Oord Werkendam, naar Hitzacker werd gebracht. Na montage en proefdraaien werd de zuiger gedoopt door de jongste zuster van onze Prins Claus, Christina von Amsberg. In een Duitse krant, de ,,Elbe-Jeetze! Zeitung" lazen wij hierover een verslag. Nadat de gasten, onder wie ook de burgemeester van Hitzacker, Freiherr von dem Bussche, beter bekend als „Onkel Julius", in groepjes met een motorbootje naar de zuiger waren gebracht, en er een kort welkomstwoord was gesproken, was het tijd voor de doopplechtigheid. Staande in een motorvletje, zei mejuffrouw Na de doop en voor de inbedrijfstelling van de Bever. Christina von Amsberg: ,,lk doop U met de naam Prinz Claus en wens U goede vaart en veel succes". Toen wierp ze de fles champagne tegen de zuiger. De worp was zó krachtig, dat de champagne ver in het rond spatte, ook op de mantel van mejuf frouw Von Amsberg! Een hoge Duitse waterstaatsfunctionaris bediende daarna de start- knop. Om het riviertje de Jeetzel tussen Hitzacker en Pisselberg op de voorgeschreven breedte en diepte te krijgen is het nodig ongeveer 150.000 m3 zand en klei te baggeren. De specie wordt door een leiding een halve kilometer weggeperst naar een stuk grond waarop men een kampeerplaats gaat aanleggen. De Duitse krant beschreef de Bever als volgt: „De dopeling is een 15 meter lang, zwaargewicht monster van staal, dat weliswaar drijft, maar zich door het water voortbeweegt op twee enorme stelten". Ja, ja, deze „vorstelijke Bever" is wel een bijzondere machine, daar in Hitzacker! Amsterdamse Bevers Wie aan Bevers denkt, denkt aan De Klop als de geboorteplaats van deze nijvere baggerapparaten. Maar vergist U zich niet, ook b.v. bij Verschure zien Bevers het levenslicht. In de afgelopen tijd zijn er een stuk of zes gebouwd door onze Amsterdamse collega's. Allemaal King's. Het is maar dat U het weet! Zuigdiepte: 37 meter Een heel opvallende verschijning is de demontabele, stationaire profielzuiger die wij voor Brazilië bouwden, een buitenbeentje in de familie van Beaver King's. Met deze zuiger kan tot op een diepte van maar liefst 37 meter gebaggerd worden. Om de lange zuigpijp te steunen werd deze bever aan de voorkant voorzien van een bokconstructie op een catamaranponton. De zuiger heeft geen persleiding, wel een bak- kenlaadinrichting met twee „armen". De bijzondere bever moet n.l. zand opzuigen waarmee terreinen worden opgehoogd en ver beterd. Het zand opzuigen van zo'n grote diepte gaat niet zonder extra voorzieningen. Vandaar dat de zuigbuis aan het ondereind is voor zien van spuiters, voor het loswerken van het zand, en een z.g. „jet-pomp", die het zand naar binnen zuigt, daarmee de bagger- pomp een handje helpend. Dit baggervaartuig, dat met opgehaalde zuigpijp ongeveer 60 meter lang is, heeft een totaal vermogen van 800 pk in z'n body. Na op de Lek te zijn beproefd nee, niet zuigend op 37 meter, want zo'n diepe beproevingsplek was niet te vinden! is deze BB (Bijzondere Bever) gedemonteerd en scheep gegaan naar Brazilië.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8