SCHIEDAM NU Net een vreemd dier, deze Bever King voor Brazilië. Burgemester H. Roelfsema van Schiedam zegt het kernachtig: ,,De schrijvers deden een bewuste keus. Zij hebben een visie op de geschiedenis en op het heden. Het behoeft de Uwe niet te zijn, maar dan zal Uw opvatting worden gescherpt aan de hand van de interpretaties van Van der Sloot en Collette". Dit lezen wij in het voorwoord van het onlangs verschenen „Fotoboek met een praatje" over de gemeente Schiedam, met de titel „Schiedam nu". Al eerder verscheen van de eerstgenoem de journalist, Hans van der Sloot, het boek „Schiedam rond de eeuwwisseling". Daarin waren vele afbeeldingen van oude kaarten, tekeningen en prentbriefkaarten opgenomen. Het nieuwe boek is overvloedig geïllus treerd met vele, dikwijls verrassend goede foto's. Foto's, die bij de één gevoelens van verlangen naar de geborgenheid van de goede en schijnbaar zo romantische tijd teweegbrengen, maar bij de ander de gedachte van „Weg met die rommelzooi" oproepen. Ook aan Gusto is in dit boekwerk, met tekst en een drietal foto's, aandacht be steed. Gusto wordt beschreven als de werf van de spektakelstukken, gespecialiseerd in het uitvoeren van moeilijke opdrachten. Als men die mooie omschrijving „spekta kelstukken" leest, zou men bijna denken aan een circus met showartiesten. Een van de foto's, waarmee deze tekst wordt geïllustreerd, toont de enorme onderbouw voor een vast boorplatform. Afgezien van enkele drukfouten geeft dit boek een goed beeld van leven en streven in de oude „jeneverstad" Schiedam, die zich in de loop van de jaren heeft ont wikkeld tot een moderne gemeente met een grote verscheidenheid aan industrie- en.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 9