Een brokje geschiedenis In het begin van deze eeuw beschikte N.V. Verschure Co's Algemene Binnenlandsche Stoomvaart Mij. over een drijvende reparatie-inrichting. Deze werd in 1908 aan de wal bevestigd, en wel op het terrein aan de Meeuwenlaan. Kort na 1908 werd be gonnen met de bouw van schepen voor de eigen rederij. Voor derden werd reparatiewerk verricht. In 1913 werd de eerste nieuwbouw voor een klant uitgevoerd: de stoomveerboot IJveer IV voor de Gemeente Amsterdam. In hetzelfde jaar werd het be staande bedrijf ingebracht in een nieuwe maatschappij: Verschure Co's Scheepswerf en Machinefabriek N.V. Het terrein aan de Meeuwenlaan bleek te klein te zijn voor het te water laten van zeevrachtschepen en daarom werd de werf aan de Zamenhofstraat gevestigd. Het bedrijf specialiseerde zich in de bouw van baggermaterieel en drijvende haveninrichtingen, zoals kranen en graanelevatoren. In 1944 werd de werf bijna ge heel door de Duitsers verwoest en de machinefabriek zwaar be schadigd. Men slaagde er in om in 1946 alle schade hersteld te hebben. Speciaal voor het uitvoeren van reparatieopdrachten werd in 1953 aan de Nieuwendammerdijk de "Oranjewerf" opgericht, op een terrein, dat genoeg ruimte biedt aan verdere uitbreidingen. Hier nu kreeg de machinefabriek van Verschure een nieuw onder komen. Waarom deze verhuizing? Omdat de meer dan een halve tent. Voor allen was er een prijsvraag met drie heus niet ge makkelijke vragen. Wist U dat sinds de oprichting van de Oranjewerf, in 1953, tot en met 31 december verleden jaar, 5245 grote en kleine schepen zijn drooggezet? Wist U, dat nu de machinefabriek is verhuisd, er op de Oranjewerf in totaal 274 mensen werken? En dat er door Polyboat al 364 polyester jachten en casco's zijn gemaakt? Na al het gooi, smijt- en denkwerk verzamelde men zich in de nieuwe hal. Ingrid Koutstaal, 8 jaar oud, dochter van de heer J. N. Koutstaal, bedrijfsleider van de Oranjewerf, gaf bij de ingang van de hal bloemen aan de dames van de directiegeno digden. Aanwezig waren Mr. H. Smulders, President van de Raad van Bestuur van I.H.C. Holland, de heer D. Smit, lid van de Raad van Bestuur, en Verschure's directie, de heren Donkers en Bax. "Laatste schakel" "Dit gebouw, zo zei de heer Donkers in zijn toespraak, "is de laatste schakel in een reeks van nieuwe gebouwen bij Verschure, die tot doel hebben een verbetering van de outillage en een con centratie van de produktie. De produktie bevindt zich van nu af aan niet meer op drie plaatsen, maar slechts op twee: scheepswerf en Oranjewerf". De plannen voor de nieuwe machinefabriek bestonden al voor de fusie in de I.H.C. en moesten vanzelfsprekend worden aangepast in het geheel van de I.H.C. Daarom is de nieuwe machinefabriek wat kleiner geworden dan eerst de bedoeling was. "Er zijn echter eeuw oude behuizing aan de Meeuwenlaan niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. Omdat er geen mogelijkheden waren tot uit breiding. Omdat in de bestaande ruimte een efficiëntere her indeling van het machinepark slechts mogelijk zou zijn geweest met zeer hoge kosten. Medio 1968 werd de eerste paal geslagen voor de nieuwe, 70 me ter lange en in totaal 35 meter brede, hal. In december was het zo ver, dat met het overbrengen van de verschillende machines kon worden begonnen. Dit was een operatie, die een maximum vroeg aan planning, orga nisatie en medewerking, want het werk, zowel voor de nieuwbouw als voor reparatie, moest zo normaal mogelijk doorgang vinden! Het is zover! Op 4 januari was het zover: het feest van de officiële opening. Meer dan 600 mensen Verschure medewerkers met echtgeno ten en kinderen kwamen op de Oranjewerf bijeen. Na de koffie kon de jeugd zich uitleven in o.m. een ballengooi- mogelijkheden tot uitbreiding, zoals U kunt zien, wanneer U uit de ramen kijkt", aldus de heer Donkers, die verder zijn vertrouwen uitsprak in de toekomst, ook op het gebied van Verschure's spe cialiteiten als buiktransport en "Marine Mining". De eigenlijke opening werd verricht door de "jongste, tijdelijke werknemer" Robby Kramer. Hij drukte op de knop van de kraanbediening en onthulde "in het nieuwe jaar in de nieuwe machinefabriek een nieuwe boormachine", zoals de heer Donkers het uitdrukte. Tegelijkertijd daalde een confettiregen neer op de aanwezigen, zéér tot plezier van de kinderen Mr. H. Smulders wenste in een korte toespraak iedereen, die in deze nieuwe machinefabriek ging werken toe, dat hij dit met plezier en enthousiasme zou doen. Hiermee was de officiële opening een feit. Er stond nog één punt op het feestprogramma: erwtensoep eten. Geen gek idee! Buiten was het koud en mistig. Het is nog even wennen, maar de machinefabriek van Verschure vindt U voortaan op de Oranje werf!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 5