A.V.I. BOUWDE ALUMINIUM POLITIEBOOT -(f. iim Eén van de kleinere loten aan de I.H.C. stam is de A.V.I., Smit's Aluminium Verwerkende Indus trie, in Krimpen aan de Lek. Dit bedrijf is gespecialiseerd dat blijkt duidelijk uit de naam! in produkten van aluminium. En dat zijn er nogal wat: stuur hutten, schoorstenen, schaarbal- ken, masten, tankdeksels, stuw- schuiven, dekhuizen en speeltoe stellen. Vooral dit laatste is een artikel dat "het doet". Aluminium klauter- en klimrek- ken, door de A.V.I. gemaakt, vin den gretig aftrek bij scholen, speeltuinen, etc. Zij bieden mo gelijkheden tot gymnastische oefeningen te over bij de altijd klim- en klautergrage kleuters. In het begin van dit jaar werd een aluminium produkt afgele verd: een patrouilleboot voor de Rotterdamse Gemeentepolitie. In het 12 meter lange en 3,40 meter brede vaartuig staat een diesel motor van 182 pk, waardoor deze politieboot een snelheid kan be halen van ongeveer 30 km per uur. En dat is nogal wat op het water! Driemaal lichter dan staal, lange levensduur en minder onderhoud, deze drie voordelen van alumini um maken, dat de Rotterdamse Gemeentepolitie er met de Politie VI een rendabel scheepje heeft bijgekregen. Foto 1: De aluminium patrouilleboot vanuit de montagehal op weg naar de te waterlating. Op de voorgrond alu minium speeltoestellen, het pro dukt, dat door A.V.I. met veel suc ces op de markt wordt gebracht. Foto 2: Zo geschiedde de tewaterlating van de "Politie VI". Foto 3: Begrijpelijk had de politie van de Maasstad belangstelling voor dit gebeuren! Foto 4: Met 30 kilometer per uur kan de Gemeentepolitie Rotterdam zich met de nieuwe, aluminium patrouil leboot over het water bewegen. Het is maar dat U het weet 'fV j mjaSÊBgmm •ft**»*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7