VOOR IRAK HOOG BEZOEK AAN DE „HILLAH" Weet U nog: de ,,AI-Mosul" De Hillah is niet het eerste baggervaartuig, dat wij voor Irak bouwden. Ruim tien jaar geleden, in oktober 1958 werd in Basrah de Al-Mosul overgedragen. Dit is een grij- per-hopperbagger, met drie grijperkranen en een laadruim met een inhoud van 566 m3. De door dieselmotoren aangedreven gene ratoren leveren stroom, zowel voor de voortstuwing als voor de bediening van de grijperkranen. De Al-Mosul is een robuust baggerwerk- tuig, dat in de tien jaar van z'n bestaan al heel wat kubieke meters grond heeft op gehapt. En nog steeds "still going strong", zo ver telde men ons! Voor zwaar werk De sleepzuiger, die in voor- en achterschip zeer moderne, airconditioned accommodatie biedt aan een bemanning van 81 koppen, is bestemd voor zwaar, continu baggerwerk in de brede Shatt-el-Arab, die ten Zuiden van Basrah in de Arabische Golf uitmondt. De klimatologische omstandigheden in dit deel van Irak zijn zwaar: in de lange hete zomer heeft het water een temperatuur van bijna 40°C, en de lucht van wel 50°C! Daar bij is de vochtigheidsgraad van de lucht zéér hoog. De Hillah zal door baggeren de 50 km lange scheepvaartroute tussen de Arabische Golf en de belangrijke haven- en handelsstad Basrah aanzienlijk verbeteren. Toen de stoomsleepzuiger Hillah, na de dokbeurt, nog in Schiedam lag, bracht de Ambassadeur van de Republiek Irak met enkele functionarissen van de Iraakse Am bassade in Brussel, een kort bezoek aan het schip. Van deze gebeurtenis werd door Radio Nederland Wereldomroep een repor tage gemaakt, die op 1 februari in het Arabische programma over de korte golf werd uitgezonden. De Ambassadeur op de brug, temidden van de Iraakse bemanningsleden. Rechts van de Ambassadeur Kapitein S. N. Paulus van de .Hillah".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 9