ROTSBREKER VOOR RUSLAND TE WATER Foto 1 Daar gaat de rotsbreker voor Rusland het IJ- water in. Foto 2 Voor de vijfjarige Jolanda Jansen, dochtertje van Verschure's medewerker, de heer F. Jansen, was het een geweldige dag. Eerst in alle ernst optreden als bloemenmeisje Foto 3 dan later als beloning de pop van je dromen krijgen. Een gewone tewaterlating van een voor I.H.C. Holland niet „alledaags" produkt ge beurde op 31 januari bij Verschure in Am sterdam. Het was het ponton van de rots breker, die wij voor Rusland bouwen. Gadegeslagen door de vele gasten, leden van de Ambassade en van de Handelsver tegenwoordiging van de Sovjet-Unie in Ne derland, verrichtte Mevrouw Donkers, echt genote van Verschure's directeur, Ir. J. M. Donkers, het ceremonieel. Nadat de fles champagne tegen het staal uit elkaar was gebarsten, gleed het ponton vlot de helling af, het IJwater tegemoet. Ons bouwnummer, CO 724, stond er op geschil derd, géén naam. Het is in de Sovjet-Unie niet gebruikelijk om niet-zelfvarende bag- gerwerktuigen een naam te geven. De rots breker krijgt straks alleen een registratie nummer. Na de tewaterlating voerde Verschure's di recteur, de heer A. J. C. Bax, het woord. Namens de opdrachtgever sprak de heer Studenikin, hoofd van de Russische Han delsvertegenwoordiging. Beiden dankten Mevrouw Donkers voor de charmante wijze, waarop zij de tewaterlating had verricht, en de Verschure-werkers van hoofd en hand voor het reeds zichtbare resultaat van hun werk. Het geschenk voor de doopvrou- we was ditmaal een „enveloppe-met-in- houd", die van Mevrouw Donkers direct een bestemming kreeg: het Roode Kruis. De derde In het verleden kort vóór en kort na de oorlog bouwden wij twee drijvende, pneumatische rotsbrekers, de H.A.M. 906 en H.A.M. 907. De niet alledaagse bagger- werktuigen bewijzen nog steeds vele goede diensten in zeer harde grond. De voor Rus land bestemde rotsbreker lijkt op haar zusters. De rotsbreker bestaat uit een 33 meter lang en 14 meter breed ponton met een open middenstuk. In de lengterich ting staat er op het ponton een staalcon structie, waarover twee hijsinrichtingen be wogen kunnen worden. Met behulp van deze twee "kranen" kan men twee grote, pneu matische hamers onder water laten zakken voor het losbreken van rotsachtige bodem, die niet „zomaar" kan worden weggebag- gerd. Er kan gelijktijdig aan voor- en achter zijde van het ponton worden gewerkt, tot op een diepte van 15 meter. In de ene pon tonhelft bevindt zich de machinekamer met dieselmotor, generatoren en compressor. In de andere pontonhelft; messroom, 2 hut ten, keuken. De bediening van de beide pneumatische hamers geschiedt vanuit ca bines, die aan de hijsinrichting hangen. In mei is de naamloze rotsbreker gereed voor beproeving. 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10