V V p 4 i WINSTDELINGSSPAARREGELING If V3l i'' ,,'T ZIT WEER SNO R" IN ZIERIKZEE [ijf f M L *ii j /-■ Op 21 februari j.l. organiseerde de personeelsvereniging „Smit- Bolnes" de jaarlijkse feestavond. Ongeveer 130 aanwezigen ge noten van de show ,,'t Zit weer snor", gebracht door het gezel schap Coos van de Velde. Vooral de nummers waarbij de mede werking van het publiek nodig was, veroorzaakten grote hilariteit. Een duet van de zangeres Elly Lichtveld met onze medewerker de heer Kotoun bracht Coos van de Velde tot het hem aan bieden van een contract. Het geboden netto-honorarium van 1,25 bleek echter niet voldoende; de heer Kotoun is nog steeds bij Smit Bolnes werkzaam. Het dans- en showorkest „The Jerry Jox Six" bracht een muzikale show en verzorgde ook de dans muziek van het zeer geanimeerde bal na. Het financiële hoogtepunt van de avond was het aanbieden door de directeur, de heer Ir. W. M. Burck, aan de voorzitter de heer J. Verkerk van een geschenk onder couvert ter bestrijding van het begrotingstekort van de personeelsvereniging over 1969. Deze gift werd gedaan naar aanleiding van het bereiken van een mijl paal in de produktie van de Smit-Bolnes motoren. Over enige maanden wordt het jaarlijkse I.H.C.-winstaandeel weer uitgekeerd. Daarom is het nuttig nog eens te wijzen op de bespa ring aan belasting en sociale lasten die bereikt wordt door deel te nemen aan de I.H.C.-winstdelingsspaarregeling. De bedragen, die rechtstreeks van de winstuitkering worden overgeboekt op een spaarrekening, zijn belastingvrij, terwijl daar over ook geen sociale lasten en AOW-premie wordt geheven. Bovendien geeft I.H.C. Holland, omdat ook de werkgever geen sociale lasten over de gespaarde bedragen hoeft te betalen, de volgende toeslagen. 35,indien het gespaarde bedrag 400,of meer is 30,indien het gespaarde bedrag 300,tot 399,is 22,50 indien het gespaarde bedrag f 200,tot 299,is 12,50 indien het gespaarde bedrag 100,tot f 199,is Voorwaarden voor deze belasting faciliteiten zijn dat de deelnemer zich verbindt: 1°. gedurende 5 opeenvolgende jaren een bepaald bedrag maximaal 500,per jaar van zijn winstaandeel op een spaarrekening over te maken. 2°. Het bedrag gedurende 4 volle kalenderjaren op de spaarre kening te laten staan. Voor bepaalde bestedingen kan echter direct over het spaarbe- drag worden beschikt, zoals aankoop van een huis, bouwgrond, effecten, aflossing op hypothecaire leningen, verbeteringen aan een eigen woning, premies voor een levensverzekering. Ook bij huwelijk, emigratie of overlijden kunnen de spaarbedragen direct vrijgemaakt worden. De geblokkeerde spaarrekening moet worden geopend bij een spaarbank die is aangesloten bij de Nederlandse Spaarbankbond. Over de bespaarde bedragen wordt een rente vergoed die plaatse lijk kan variëren. Als richtlijn kan worden aangenomen dat 5% per jaar wordt vergoed over bedragen op een normale spaarrekening en 6% over bedragen die voor 12 maanden vast op een spaar rekening staan. Indien U meer over de I.H.C.-winstdelingsspaarregeling wilt weten, kunt U de nodige inlichtingen verkrijgen bij Uw personeelchef. Wilt U met ingang van de winstuitkering van 30 mei a.s. meedoen, dan moet U het deelnemingsformulier vóór 1 mei a.s. bij Uw loon- of salaris administratie inleveren. Deed U vorig jaar reeds mee, dan wordt dit jaar automatisch een zelfde spaarbedrag van Uw winstaandeel overgeboekt op Uw spaarrekening.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 14