%MN'S (W)ERF Wij beginnen maar weer eens met ons eigen Zeskant. Het is me wat wanneer ze bij Verschure een jubileum vieren! In zo'n verslag lazen wij: "Bij de cadeaus was er ditmaal een fles met inhoud van de collega's." Wat moet je daar nou van denken?... "De jubilaris had daar een zeer elastische knipoog voor over", lazen wij verder. Natuurlijk, wat geeft het eigenlijk ook. Wij zijn toch jongens onder elkaar Het zal wel weer dat beroemde pils geweest zijn Overigens weten ze er bij Gusto ook wat van. Er is daar voort durend wat aan de hand met de toiletten. In Gusto Berichten num mer 5 stond de spreuk van ene Joost van den Vondel "Welk mens leeft zo volmaakt, die zich niet eens vergist" onder het bericht, dat het damestoilet beneden in het hoofdkantoor een verfje krijgt en daarom tijdelijk buiten gebruik is. "Met ingang van maandag is voor de dames nu het toilet tegenover de tekenkamer Kraanbouw gereserveerd. De heren moeten gebruik maken van het toilet in het sousterrain. Dus: dames boven, heren beneden." En dan komt die spreuk In Gusto Berichten no 6 wordt de gebruikers van de „kleine ka mertjes" in de Machinebouwhal dringend verzocht de ventilatoren te laten draaien. "Dat is wel zo prettig En in Gusto Berichten no 8 lazen wij het derde bericht over dit onderwerp. Ditmaal over de opgeknapte toiletten in het voorkan toor: "O.a. zijn er haakjes aangebracht om het colbertje aan op te hangen. Nieuwe, mooie haakjes, vond men. Er zijn er al drie afgeschroefd." Dat is beslist niet in de haak, vrienden Het heeft met het bovenstaande niets te maken, maar ergens in het berichtenblad van onze Schiedamse collega's lazen wij: „De deur waar „trekken" op staat remt de vaart van mensen die duwen voordat ze lezen." Een doordenkertje Een ander soort doordenkertje vonden wij in Verschure's Infor matiebrief in een mededeling van de Hobby-club. „Een lid, dat van de garage of het fotoatelier gebruik wil maken, meldt dat van te voren aan de secretaris. De secretaris kan het betreffende lid verzoeken als verantwoordelijk orde-commissaris op te treden. Als dit verzoek niet ingewilligd wordt en er is verder geen orde commissaris beschikbaar, zal het betreffende lid moeten wachten tot het tijdstip, waarop er wel een orde-commissaris aanwezig is." Een streng ge-ordende boel, die hobbyclub Netjes en schoon werken is bij Smit Kinderdijk wel aan te be velen, want, zo schrijft het Smit Nieuws: "Het verzoek bij ons bedrijf een regeling voor „vuilwerktoeslag" in te stellen, kan de Directie niet inwilligen, omdat een dergelijke regeling de neiging heeft zich als een „olievlek" te gedragen." D.w.z. meer vuilwerk, meer toeslag, meer vuilwerk, meer toeslag, etc. Een vies-ieuze cirkel wordt dat Materiaalgebrek is er de oorzaak van, dat de bouw van een nieuw bazenkantoor in de Scheepsbouwhal bij Gusto niet zo snel gaat. Niet de leveranciers zijn hier aan schuldig, maar „lieden die zo nodig snijtangen, spiegelklemmen, glaswol e.d. gratis willen meenemen." Gusto Berichten voegt hier aan toe: "Wij adviseren de betreffende „collega's" eens voor de spiegel te gaan staan en goed naar zichzelf te kijken." Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schuldige in Gusto- land? Als wij nog eens van beroep moeten veranderen worden wij verhuizers-in-vaste-dienst bij Gusto. Tsjonge, tsjonge, in elke aflevering van Gusto Berichten vind je verhuis-nieuws. Langza merhand zit niemand meer op zijn oude plaats, zo lijkt het wel. Ook de redactie van Gusto Berichten, de afdeling Personeelsza ken, ontkomt niet aan deze rage. Voor de tweede keer zelfs! Het gaat hen niet in de koude kleren zitten want: "Bij de vorige ver huizing, nu alweer een half jaar geleden, schreven wij: de plaats verandert, de service niet. Maar ditmaal doen wij geen enkele belofte." Het is maar dat u het weet. Het nieuws, dat wij nooit overslaan is dat over de ideeënbussen. Onze collega, de heer Blonk bij Smit Kinderdijk, kreeg 25 gulden voor zijn idee voor een beschermkap in twee delen voor de „harde pompen slijpbank". „Men moet telkens de stenen verwisselen bij het omzetten van rondslijpen naar uitslijpen en andersom. Het verwisselen van de stenen kan nu veel vlugger gebeuren." Een steengoed idee. WORST luidt het kopje in Gusto Berichten van 7 februari. „De laatste tijd wordt er weer gevraagd om allerlei artikelen op de maaltijdbonnen die bij overwerk worden uitgegeven. Er worden echter uitsluitend brood- of warme maaltijden op verstrekt; dus geen worsten, rolmopsen, sigaretten of chocoladerepen. Het is nodig dat U bij overwerk een behoorlijke maaltijd geniet." Alleen brood- of warme maaltijd zijn nog op de bon, daar bij Gusto. In Gusto Berichten staat de opdracht voor een groot jacket, dat op maar liefst twaalf poten komt te staan. "Het totaalgewicht be draagt zo'n 800 ton; de hoogte is 45 meter. De lengte en breedte van het topvlak is 40 bij 28 meter; aan de voet is dit uitgelopen tot 50 bij 70 meter." Een jacket met platvoeten dus! Nog even blijvend bij Gusto lezen wij onder het kopje "Telefoon perikelen" een aantal beleefde doch dringende aanwijzingen om het telefoonverkeer zo vlug en soepel mogelijk te laten verlopen, korte gesprekken, etc., etc. En ook nog dit: „Bezoekers mogen in de kamer van de telefonistes niet worden toegelaten." Jammer, vindt ARGUS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 16