ZWAAR WERK VOOR 'SANDERUS' BIJ LE HAVRE 1i "Hallo, hallo, SanderusSanderus. lei Havre Port." Het krakende geluid van de luidspreker verscheurt de rust op de brug van de sleepzuiger Sanderus, die nu al bijna een jaar baggerwerk uit voert bij de Franse havenstad Le Havre. De microfoon wordt gepakt: "Havre Port, ici Sanderus." In het Engels, maar natuurlijk met een zwaar Frans accent, vraagt het havenkantoor: "Where are you dredging now?" "In the southern part of the channel, sir," antwoordt de Sanderus. "Okail", klinkt het door de luidspreker en vervolgens horen wij, hoe een in aantocht zijnd schip wordt gewaarschuwd, dat in het zuidelijk deel van de aanlooproute, tot vlak voor het zuidelijk havenhoofd, een baggervaartuig bezig is. Om het in de naaste toekomst mogelijk te maken, dat ook zeer grote schepen, zoals supertankers en grote containerschepen, Le Havre kunnen binnenlopen, moet er een nieuwe aanlooproute in zee worden gemaakt: ruim 12 kilometer lang, 300 meter breed en 151/2 meter diep. Een "oliegeul" dus, zoals ook voor Hoek van Holland en bij Wilhelmshaven wordt gegraven. Wat Le Havre betreft, daar houdt men zich nu bezig met het op diepte en breedte brengen van het eerste stuk, 4850 meter lang. In februari verleden jaar begon de Geopotes VI aan het karwei; in april nam de Sanderus de job over. Over een paar maanden komt de nu in reparatie zijnde Antwerpen IV een flinke hand helpen. De "Banc d'Eclat" De huidige vaarroute loopt niet recht toe recht aan naar de haveningang, maar met een bocht, om een beruchte ondiepte, de De „Sanderus" bezig vlak bij de haveningang van Le Havre, de stad, die na de oorlog in strak beton werd herbouwd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 5