s Intussen is de Sanderus terug in het zuigvak. Eén zuigbuis gaat alvast overboord, terwijl aan de andere de laatste bouten worden vastgezet. Het werktempo moet zoveel mogelijk worden aange houden, Twaalf dagen is de Sanderus continu bezig, dan gaat de sleepzuiger voor twee rustdagen naar binnen. Nou ja, rustdagen: tijd voor grotere reparaties, onderhoud, bunkeren, etc. Ruim 450 jaar geleden besloot Koning Frans I aan de monding van de Seine een nieuwe, strategische haven te stichten: Le Havre. Vooral in de 18e eeuw veranderde Le Havre van karakter: van oorlogshaven werd de stad meer en meer een handelshaven. In de Tweede Wereldoorlog werden haven en stad bijna geheel ver woest. Modern en ruim maar met weinig sfeer! herbouwd staat Le Havre thans aan het begin van een tweede jeugd: een haven voor supertankers en grote containerschepen. De toegangs weg, die deze varende giganten nodig zullen hebben, 12 km lang, 300 meter breed en 151/2 meter diep, moet medio 1970 klaar zijn. De Sanderus is er al bijna een jaar druk mee bezig. Ook de „Mascaret" en de „Pierre-Henri Watier" Behalve de Sanderus werken er in Le Havre nog andere bagger schepen. Twee ervan zijn bekende I.H.C.-produkten. In de voorhaven wordt baggerwerk uitgevoerd door de Pierre- Henri Watier. Deze sleepzuiger met een laadruiminhoud van 1000 m3 bouwden wij in 1950. De twee baggerpompen in het voorschip en de beide schroeven worden door elektromotoren aangedreven. Het schip is in dienst van de Franse Rijkswaterstaat. In een decor van olietanks, een geweldige containerkraan en de imposante nieuwe centrale van de EDF (Electricité de France) werkt de door ons in 1965 gebouwde, diesel-elektrische cutter zuiger Mascaret. Met 1400 pk op de cutter diept deze zuiger dag en nacht grommend het „bassin" uit, waarin straks de supertan kers ligplaats zullen kiezen. De opgebaggerde grond gebruikt men voor het ophogen van omliggende terreinen. De Mascaret blaast een flink partijtje mee in het grote werk om de haven te vergroten en te verbeteren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7