VAN BEVERS 1 Eigenlijk zou de kop van dit verhaal moeten luiden: ,,van beven en kleumen"! Jongens, wat een koude begeleidde de bevers- en reuzenactiviteiten in februari. Nog na-stampvoetend doen wij u er verslag van. Presentatie super-reus „I.H.C. Holland Giant 4600" stond er op een groot bord bij de firma Eerland, even buiten Lekkerkerk aan de Lek. En er hingen enkele vlaggen. Allemaal tekenen dat er iets bijzonders aan de hand was. Op het "beproevingsterrein" van onze bevers en reuzen lag ditmaal de eerste super-reus", een „I.H.C. Giant 4600". Als booster bouwden wij er al een, de H.A.M. 212, die goed werk doet in Europoort. Nu was de eerste 4600-reus als complete cutter zuiger gereed en dat was iets om wat stampij over te maken. Uitnodigingen werden uitgestuurd naar klanten en naar de pers en als gevolg daarvan kwamen velen een kijkje nemen op dit nieuwe I.H.C. produkt. Met een vermogen van 3400 pk op de pomp is de „4600" de grootste werkelijk demonteerbare cutter zuiger ter wereld. Hij onderscheidt zich van de „gewone Giant 2200", door een veel bredere body, bestaande uit twee hoofd pontons, elk met een motor en een pomp er in. De twee bagger- pompen werken in serie. De ladder van de super-reus kan met het oog op transport in de lengte in twee delen uit elkaar genomen worden. Het bedieningshuis, op vier poten, is ruim en biedt de baggerbaas een prima uitzicht naar alle kanten. Een rustige beproeving werd het niet met al die gasten. Uit be langstelling, maar ook om in het minder aangename weer be schutting te zoeken, was het in het bedieningshuis vaak zo vol als in een autobus in het spitsuur! Drie in twee dagen Het maken van standaardzuigers is één, het doen vervoeren naar de klanten is twee. Bij De Klop weten ze er alles van. En als er drie zuigers in twee dagen op de boot moeten, nou, dan is het poot aan spelen om alles voor elkaar te krijgen. Eén: in de Maashaven werd de Giant 4600" geladen aan boord van het Noorse schip Torrens met bestemming Pusan (Zuid Korea). Twee: in de Beatrixhaven kreeg de Rio Corrientes een gewone Giant mee om 'm te bezorgen in Argentinië. Drie: in de Merwehaven behoorde een Beaver King tot de lading van de Ling Yung voor de reis naar Taiwan. De felle koude maakte er geen lolietje van. Gezwoegd en ge ploeterd is er in Sliedrecht. Tot diep in de nacht. „Gelukkig zie je in het donker niet gauw vermoeide trekken", zo luidde de com mentaar van één der nachtwerkers. Als zo'n bever of reus uit elkaar wordt genomen, blijven er toch

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8